V40 Cross Country

2018

Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon* (RSI) - piirangud

Liiklusmärkide teabe (RSI1) funktsioon võib olla teatud olukordades piiratud.

RSI kaameraanduril on piirangud, nagu inimsilmal. Vaadake lisateavet jaotisest kaameraanduri piirangud.

RSI ei loe märke, mis esitavad kaudselt piirkiirust fikseerivat tähendust, näiteks linnade/asulate piiride märgid.

Näited teguritest, mis võivad RSI funktsioneerimist vähendada on järgmised.
  • Loetamatuks muutunud märgid
  • Kurvidel asetsevad märgid
  • Ärapööratud või kahjustatud märgid
  • Kõrgele sõidutee kohale paigaldatud liiklusmärgid
  • Täielikult/osaliselt varjatud või halva asukohaga liiklusmärgid
  • Üleni või osaliselt jää, lume ja/või poriga kattunud märgid
  • Digitaalsed teekaardid 2 on aegunud, ebatäpsed või ei sisalda need kiirusteavet 3.
  1. 1 Road Sign Information
  2. 2 Kehtib funktsiooniga Sensus Navigation autodele.
  3. 3 Kaardiandmed koos kiirusteabega pole kõigis piirkondades saadaval.

Kas sellest oli abi?