V40 Cross Country

2018

Üldine teave turvavööde kohta

Turvavöö mittekasutamisel võivad järsu pidurdamise tagajärjel tekkida tõsised vigastused. Veenduge, et sõidu ajal on kõikide reisijate turvavööd nõuetekohaselt kinnitatud.
p3007 Säkerhet i kupé

Tõmmake vöörihm üle süle, tõmmates diagonaalset õlarihma üle õla välja. Vöörihm peab paiknema võimalikult all (mitte üle kõhu).

Turvavöö pakub maksimaalset kaitset vaid juhul kui see liibub kehale. Ärge kallutage seljatuge liialt tahapoole. Turvavöö on ette nähtud kaitseks normaalses isteasendis.

Kinnitamata turvavööga isikutele tuletatakse helisignaali ja visuaalteatega meelde, et nad peavad oma turvavöö kinnitama.

Tähelepanu

  • Mitte kasutada klambreid või ükskõik milliseid muid turvavöö nõuetekohast kinnitumist takistada võivaid esemeid.
  • Turvavöö ei või olla keerdus ega kinni kiilunud.

 Hoiatus

Turvavööd toimivad koos turvapatjadega. Kui turvavööd ei kasutata või kasutatakse valesti, võib see vähendada kokkupõrkel turvapadja pakutavat kaitset.

 Hoiatus

Iga turvavöö on ette nähtud ainult ühele inimesele.

 Hoiatus

Ärge mitte kunagi muutke ega remontige turvavöid ise. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Kui turvavööl on olnud suur koormus, näiteks seoses kokkupõrkega, tuleb kogu turvavöö vahetada. Turvavöö kaitsvad omadused võivad olla osaliselt kadunud, isegi kui turvavöö ei näi olevat vigastatud. Turvavöö tuleb vahetada ka sel juhul, kui sellel on kulumismärke või vigastusi. Uuel turvavööl peab olema tüübikinnitus ning see peab olema ette nähtud paigaldamiseks samasse kohta kui vahetatav turvavöö.

Kas sellest oli abi?