V40 Cross Country

2018

Mootoriploki soojendus ja salongi kütteseade*

Auto eelsoojendus loob enne sõidu alustamist autokütteseadmes, mootoris ja ja salongis sellised tingimused, mis vähendavad sõidu ajal süsteemide kulumist ja energiavajadust. Mootori eelnev soojendamine suurendab ühtlasi ka läbisõiduressurssi.

Soojendi käivitamine on võimalik vahetult või taimeri abil.

Soojendit ei saa käivitada, kui välistemperatuur tõuseb üle 15 °C. Soojendi maksimaalne tööaeg on 50 minutit.

 Hoiatus

Ärge kasutage kütusel töötavat kütteseadet siseruumides. See eritab heitgaase.

 Märkus

Kui kütusega töötav täiendav küttekeha on sisse lülitatud, võib auto alt tulla suitsu, mis on täiesti normaalne.

Kütuse juurdevalamine

P4-1220-Y55X-Warning label fuel

Hoiatuskleebis kütusepaagi luugil.

 Hoiatus

Välja voolav kütus võib süttida. Lülitage autonoomne kütteseade enne autonoomse kütteseadme paagi täitmist välja.

Kontrollige näidikupaneelilt, et kütteseade oleks välja lülitatud. Kui see töötab, kuvatakse soojenduse sümbolit.

Parkimine tõusul

Kui auto pargitakse järsul kallakul, peab auto ninaosa paiknema allamäge, et tagada seisukütteseadme varustamine kütusega.

Aku ja kütus

Kui aku on tühi või kütusetase liiga madal, lülitub seisukütteseade automaatselt välja ning ekraanil kuvatakse teade. Kinnitage teate vastuvõtmine ühekordse vajutusega suunatulede hoovaOK nupule.

 Oluline

Korduv kütteseadme kasutamine koos lühikeste sõitmistega võib põhjustada käiviti aku tühjenemise ja see omakorda kütteseadme seiskumise või olukorra, kus kütteseade ei käivitu enam üldse. Halvimal juhul muutub võimatuks mootori käivitamine.

Kütteseadme kasutamise ajal tuleb autoga sõita, et tagada käiviti aku piisav laadimine kütteseadme poolt tarbitud energia asendamiseks, kui seda kasutatakse regulaarselt. Kütteseadet kasutatakse korraga maksimaalselt 50 minutit.

Kas sellest oli abi?