V40 Cross Country

2018

Aktiivne parkimisabi Park Assist Pilot (PAP)* - toimimine

Aktiivne parkimisabi (PAP – Park Assist Pilot) abistab juhti auto parkimisel, kontrollides kõigepealt, kas parkimisruum on piisavalt suur ning seejärel, keerates rooliratast, juhib auto parkimiskohale.

Näidikuplokil kuvatakse lihtsad ja selged juhised selle kohta, kuidas PAP töötab – kasutatakse nii jooniseid kui ka teksteateid.

 Märkus

Pidage meeles, et teatavates rooliratta asendites võivad kombineeritud mõõteriistaploki juhised olla varjatud, kui pöörate rooli parkimismanöövrite tegemisel.

1 – otsing ja mõõtude kontrollimine

P4-1220-Fickparkeringshjälp Scan + Stop

 Märkus

Parkimisabi mõõdab kaugust ja pöörab rooli – juhi ülesanne on teha järgmist.

 • Jälgida hoolikalt auto ümbrust
 • järgige kombineeritud juhtpaneelil väljatoodud juhiseid
 • Vahetada käiku (tagurpidi/edasi)
 • Hoida ohutut kiirust
 • Pidurdada ja peatada auto

 Märkus

Kui PAP otsib parkimiskohta, peaks auto ja parkimiskohtade vahemaa olema 0,5-1,5 m (1,6–5,0 jalga).

PAP-funktsioon otsib parkimiskohta ja kontrollib, kas see on piisavalt suur. Toimige järgnevalt:

P4-1220-Fickparkeringshjälp På-AV-knapp

1. PAP aktiveerimiseks vajutage seda nuppu ja ärge sõitke kiiremini kui 30 km/h (20 mph).

2.Jälgige näidikuplokki ja olge valmis auto peatama, kui graafika ja tekst sellest märku annavad.
3.Peatage auto, kui seda nõuavad joonis- ja tekstiteade.

 Märkus

PAP otsib lähedusest parkimiskohta, kuvab juhised ja suunab auto parkimiskohale kaassõitja tänavapoolel. Kuid vajaduse korral võib auto parkida ka juhipoolsele tänavapoolele.

 • Aktiveerige juhipoolne suunatuli – seejärel otsib süsteem sellelt auto poolelt parkimiskohta.

2 - Sissetagurdamine

P4-1220-Fickparkeringshjälp Backning

Tagurdamise ajal juhib PAP auto parkimiskohale. Toimige järgmiselt:

 1. Kontrollige, kas ala auto taga on vaba, seejärel lülitage sisse tagurpidikäik.
 2. Tagurdage aeglaselt ja ettevaatlikult, ilma rooliratast puudutamata ning mitte suurema kiirusega kui 7 km/h (4 mph).
 3. Jälgige näidikuplokki ja olge valmis auto peatama, kui graafika ja tekst sellest märku annavad.

 Märkus

 • Kui PAP-funktsioon on aktiveeritud, hoidke käed roolist eemal.
 • Veenduge, et rool saab vabalt liikuda ega ole takistatud.
 • Optimaalsete tulemuste saavutamiseks - oodake, kuni rool on end pööranud, enne kui alustate edasi/tagasi sõitmist.

3 - Paigutamine

P4-1220-Fickparkeringshjälp Fixering

Kui auto on parkimiskohale tagurdatud, tuleb see välja joondada ja seisata.

 1. Lülitage sisse esimene käik või lükake käigukang asendisse D, oodake kuni rooliratas keeratakse välja ja seejärel sõitke aeglaselt edasi.
 2. Peatage auto, kui seda nõuavad joonis- ja tekstiteade.
 3. Lülitage sisse tagurpidikäik ja tagurdage aeglaselt kuni joonis- ja tekstiteade käsevad teil peatuda.

Kui auto on pargitud, lülitub funktsioon automaatselt välja ning kuvatakse vastavad joonised ja tekst. Juhil võib osutuda vajalikuks asendit parandada. Ainult juht saab kindlaks määrata, kas auto on õigesti pargitud.

 Oluline

Kui PAP kasutab andureid, on hoiatusvahemaa lühem võrreldes sellega, kui andureid kasutab parkimisabi.

Kas sellest oli abi?