V40 Cross Country

2018

Kohanduv püsikiirusehoidja* - möödasõit teisest sõidukist

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.

ACC abistab ka möödasõidu korral.

Juhul kui juht annab sõitmisel teise sõiduki taga suunatulega1 märku kavandatavast möödasõidust, võimaldab kohanduv püsikiirusehoidja lühiajalist kiirendust eessõitva sõiduki suunas.

Funktsioon toimib kiirustel üle 70 km/h (43 mph).

Lugege lisateavet ajaintervallide kohta eesoleva sõiduki suhtes.

Lugege lisateavet kiiruse reguleerimise kohta.

 Hoiatus

Võtke arvesse, et see funktsioon võib aktiveeruda ka muudel juhtudel peale möödasõidu, nt kui kasutatakse suunatuld rajavahetuse näitamiseks või teisele teele väljumiseks - sel juhul auto kiirendab lühidalt.
  1. 1 Seda vaid vasakpoolse suunatule lülitamisel vasakpoolse rooliga auto korral ja vaid parempoolse suunatule lülitamisel parempoolse rooliga auto korral.

Kas sellest oli abi?