V40 Cross Country

2018

Teated - käsitlemine

Näidikuploki infoekraanile kuvatavate teadete lugemine ja teadete sirvimine toimub roolisamba vasakpoolse hoova lüliti abil.

Hoiatuse, info või indikaatorsümboli kuvamisel kuvatakse ekraanil vastav teade. Veateade salvestub mäluloendisse kuni rikke kõrvaldamiseni.

Teate vastuvõtmise kinnitamiseks1 vajutage OK roolisamba vasakpoolse hoova lülitil. Teadete kerimine pöördnupu abil.

 Märkus

Kui pardaarvuti kasutamise ajal ilmub hoiatusteade, tuleb teade enne eelmise tegevuse jätkamist läbi lugeda (vajutada OK).

  1. 1 Teadet võib kinnitada ka pöördlülitiga või nupuga RESET.

Kas sellest oli abi?