V40 Cross Country

2018

Õhu kvaliteet - IAQS*

Õhukvaliteedi süsteem IAQS eraldab õhust gaasid ja osakesed, et vähendada lõhna ja saasteainete sattumist salongi.

Kui välisõhk on saastatud, siis õhu sissevõtt suletakse süsivesinike, lämmastikoksiidide ja maapinna taseme osooni sissepääsu takistamiseks. Salongi õhku retsirkuleeritakse.

Funktsiooni saab aktiveerida/desaktiveerida menüüsüsteemis MY CAR. Täpsema teabe saamiseks menüüsüsteemi kohta vt. MY CAR.

 Märkus

Õhu kvaliteedi andur peab olema alati sisse lülitatud, et tagada salongis võimalikult hea õhk.

Külmas kliimas on automaatne õhuringlus piiratud udu tekkimise vältimiseks.

Kas sellest oli abi?