V40 Cross Country

2018

Pardaarvuti - digitaalne näidikuplokk

Auto pardaarvuti salvestab ning arvutab ka selliseid väärtusi, nagu näiteks läbisõit, kütusekulu ja keskmine kiirus.

Pardaarvuti teavet on võimalik kuvada näidikupaneelil ning seda on võimalik juhtida vasakpoolse roolikangi lüliti ning näidikupaneeli menüü abil.

Kontrollimist ja seadistust võib teha kohe, kui näidikuploki valgustus on luku avamisel automaatselt süttinud. Kui ühtki pardaarvuti juhtseadistest ei aktiveerita ligikaudu 30 sekundi vältel pärast juhiukse avamist, kustub näidikupaneeli valgustus ning pärast seda on vaja pardaarvuti kasutamiseks lülitada võti asendisse II või käivitada mootor.

 Märkus

Kui pardaarvuti kasutamise ajal ilmub veateade, tuleb selle teate vastuvõttu kinnitada enne, kui pardaarvuti saab uuesti aktiveerida.

 • Teate kinnitamiseks vajutage lühidalt suunatulede lülitushoova nuppu OK.

Juhtelemendid

P4-1246-Färddator High

Korraga võib kuvada kolme pardaarvuti valikut - igas aknas üht.

 1. OK - avab näidikupaneeli menüü, kinnitab sõnumeid ning menüüvalikuid.
 2. Pöidlalüliti - liigub erinevate menüüvalikute ning pardaarvuti valikute vahel.
 3. RESET - lähtestab praeguse sõidu mõõdiku või liigub menüüstruktuurist välja.

Pardaarvuti, alternatiivne

Kontrollimiseks, et ükski juhtseadis ei oleks järjestuse keskel - lähtestage need kõigepealt, vajutades kaks korda nuppu RESET.
Sihtpunktide vahel liikumiseks pöörake pöidlalülitit.
Sõidu andmete instrumendipaneelil püsivalt kuvamiseks peatuge soovitud kombinatsioonil.

Kombineeritud instrumendipaneelil olevat pardaarvutit on võimalik igal ajal teisele valikule seada. Üks valikutest on, et pardaarvutit ei kuvata.

Jaotiste kombinatsioonidInformatsioon
Keskmine kütusekuluSõidumõõdik T1 + mõõdiku näitKeskmine kiirus
 • Pikk vajutus nupule RESET lähtestab sõidumõõdiku T1.
HetkenäitSõidumõõdik T2 + mõõdiku näitKaugus kütusepaagi tühjenemiseni
 • Pikk vajutus nupule RESET lähtestab sõidumõõdiku T2.
HetkenäitMõõdiku näitkm/h<>mph1km/h<>mph – "Digitaalse spidomeetri muutmine", vt Pardaarvuti.
Pardaarvuti andmed puuduvad.Selle suvandiga kustutatakse kõik kolm pardaarvuti kuva - sellega märgitakse ka ahela algust/lõppu.

Pardaarvuti lähtestamine

Päevasõidumõõdik

Pöörake pöidlalülitit ning peatuge pardaarvuti päevasõidumõõdiku valikul, mida soovite lähtestada:
RESET nupu üks pikk vajutus lähtestab valiku väärtuse.

Keskmine kiirus ja keskmine kütusekulu

Näidikupaneeli menüü avamiseks vajutage OK.
Sirvige pöidlalüliti abil Teekonnamõõdik nullimine menüüvalikuid ning kinnitage OK nupuga.
Valige keskmise kütusekulu või keskmise kiiruse või ka mõlema lähtestamine ning kinnitage oma valik nupuga OK.
Lõpetage nupuga RESET.

Näidikupaneeli menüü funktsioonid

Näidikupaneeli menüü sisaldab pardaarvuti seadistamise valikuid. Avage menüü ja kontrollige/muutke allolevas tabelis välja toodud rakendusi.

Kontrollimiseks, et ükski juhtseadis ei oleks järjestuse keskel - lähtestage need kõigepealt, vajutades kaks korda nuppu RESET.
Vajuta OK.
Sirvige funktsioone pöördlülitiga ja valige/kinnitage nupuga OK.
Lõpetamiseks vajutage pärast kontrollimist/reguleerimist kaks korda nuppu RESET.
FunktsioonidInformatsioon
Teekonnamõõdik nullimine
 • Keskmine kütusekulu
 • Keskmine kiirus

Lähtestage keskmise kütusekulu ning keskmise kiiruse väärtused.

Pange tähele, et selle rakendusega ei lähtestata mõlemat T1 ja T2 sõiduarvestust.

Teated
Lisainfot vt Teated.
Teemad
Valige instrumendipaneeli teema, vt Digitaalne näidikuplokk – ülevaade.
Sätted*

Valige Aut. sis. või Väljalül..

Lisainfot vt Lisakütteseade.

Kontrastsus/Värvirežiim
Näidikuploki heleduse ja värvide intensiivsuse reguleerimine.
Parkimissoojendi*
 • Otsekäivitus
 • Taimer 1
 • Taimer 2
Taimeri programmeerimise juhised leiate jaotisest Mootori eelsoojendus ja salongi soojendus - taimer.
Hoolduse olek
Järgmise tehnilise hoolduseni jäänud kuude ja miilide ressurss.
Õlitase Teatavad mootorid.
Lisainfot vt Mootoriõli - kontrollimine ja lisamine.
 1. 1 Ainult teatud riikides.

Kas sellest oli abi?