V40 Cross Country

2018

Starteriaku - üldine

Käivitusaku on vajalik starteri aktiveerimiseks ja sõiduki muu elektrilise varustuse käitamiseks.

Käivitusaku on tavaline 12 V aku.

Aku kasutusea pikkusele ja toimimisele avaldavad mõju käivituste arv, aku tühjenemismäär, sõiduviis, sõiduolud, kliimatingimused jne.

 • Töötava mootori korral ärge ühendage akut kunagi lahti.
 • Kontrollige, et akujuhtmed oleksid õigesti paigaldatud ja klemmid korralikult pingutatud.

Järgmises tabelis on esitatud käivitusaku tehnilised andmed.

Pinge (V)12
Külmkäivituse võimsus1 - CCA2 (A)720
Suurus , p x l x k (mm)278×175×190
Võimsus (Ah)70

 Oluline

Start/Stop funktsiooniga autode käivitusaku vahetamisel tuleb paigaldada EFB3-tüüpi aku või võimsam.

Abiaku vahetamisel tuleb võtta kasutusele AGM4-tüüpi aku.

 Oluline

Kui vahetate autol aku, peab uuel akul olema kindlasti sama külmkäivitusvõime ja tüüp mis originaalakul (vt aku silti).

 Märkus

 • Aku asendamisel peavad uue aku mõõtmed vastama originaalaku mõõtmetele.

 Hoiatus

 • Akust võib eralduda väga plahvatusohtlikku gaasilist vesinikku. Käivitusjuhtme ebaõigel ühendamisel võib tekkida säde, millest võib piisata aku plahvatamiseks.
 • Aku sisaldab väävelhapet, mis võib tõsiseid põletusi tekitada.
 • Väävelhappe kokkupuutel silmade, naha või riietega pese kohe rohke veega. Kui hapet on silma pritsinud, pöörduda viivitamatult arsti poole.

 Oluline

Käivitusaku või abiaku laadimiseks kasutage vaid kaasaegset ja kontrollitava laadimispingega akulaadijat. Kiirlaadimisfunktsioon võib akut kahjustada.

 Oluline

Kui järgmist juhist ei järgita, võib Infotainment-süsteemi energiasäästu funktsioon ajutiselt välja lülituda ja/või näidikuploki infoekraanile ilmuv teade käivitusaku laetuse kohta võib olla pärast välise aku või akulaadija ühendamist ajutiselt mittekohaldatav:

 • Auto põhiaku negatiivset akuklemmi ei tohi mitte kunagi kasutada välise aku või akulaadija ühendamiseks – maanduspunktina võib kasutada üksnes auto šassiid.

Vt. Käivitusabi kirjeldust juhtmeklambrite kinnituse kohta.

 Märkus

Aku korduv tühjenemine lühendab aku kasutusiga.

Aku kasutusiga sõltub mitmest tegurist, sealhulgas sõidutingimustest ja kliimast. Aku käivitusvõime aja jooksul järk-järgult väheneb ja seetõttu tuleb seda uuesti laadida, kui autot ei ole pikemat aega kasutanud või kui sellega tehakse ainult lühikesi sõite. Käivitusvõimet piirab ka väga külm ilm.

Aku hea seisukorra säilitamiseks on soovitatav sõita vähemalt 15 minutit nädalas või ühendada aku akulaadijaga, mis vähehaaval automaatselt laeb.

Aku kasutusiga on maksimaalne, kui seda hoitakse täielikult laetuna.

 1. 1 Vastavalt EN standardile.
 2. 2 Külmkäivituse amprid.
 3. 3 Enhanced Flooded Battery.
 4. 4 Absorbed Glass Mat.

Kas sellest oli abi?