V40 Cross Country

2018

Järelkäruga sõitmine

Haagise vedamise korral tuleb pöörata tähelepanu mitmele tähtsale asjaolule seonduvalt nii haagisekonksuga, haagise enda kui ka veose paigutamisega haagisele.

Lubatud koormus oleneb auto töökaalust. Reisijate ja lisavarustuse, näiteks haakekonks, summaarne mass vähendab lubatud koormust vastava väärtuse võrra. Lisateavet vt Massid.

Kui haagisekonks on Volvo tehases paigaldatud, on auto varustatud haagisega sõitmiseks vajaliku varustusega.

 • Auto haagisekonks peab olema ametlikult heaks kiidetud tüüpi.
 • Kui tiisel on hiljem paigaldatud, kontrollige Volvo edasimüüja juures, kas auto on haagisega sõitmiseks vajaliku varustusega.
 • Paiguta koorem haagisele nii, et koormus auto haagisekonksule ei ületaks lubatud maksimaalset haakeseadise koormust.
 • Suurendage rehvirõhku täiskoormuse puhul soovitava rõhuni. Rehvirõhu teavet vt Rehvid - ettenähtud rehvirõhud.
 • Haagisega sõites koormatakse mootorit tavapärasest enam.
 • Ärge vedage täiesti uue autoga rasket haagist. Oodake, kuni autoga on sõidetud vähemalt 1000 km.
 • Pidureid koormatakse pikkadel ja järskudel allamäge suunduvatel lõikudel tavalisest rohkem. Lülitage madalamale käigule ja kohandage vastavalt kiirust.
 • Ohutuse tagamiseks on haagisega sõidu korral lubatud suurimat kiiruse ületamine keelatud. Järgige sõidukiiruse ja masside kohta kehtivaid piiranguid.
 • Haagisega sõitke järsust pikast tõusust üles väikse kiirusega.
 • Ärge sõitke haagisega üle 12 % tõusudel.

Haagisekaabel

Adapteri kasutamie osutub vajalikuks juhul, kui sõiduki haagisekonks on 13 harulise pistikupesaga ja haagis on 7 harulise pistikuga. Kasutage Volvo poolt heaks kiidetud adapterikaablit. Veenduge, et kaabel ei lohise maas.

Haagise suunatulede indikaatorid ja pidurituled

Juhul kui mõni haagise pirnidest on läbi põlenud, vilgub suunatulede sümbol näidikuplokis tavapärasest kiiremini ja infoekraanile kuvatakse vastavasisuline tekst Haagise suunatulede tõrge.

Kui haagise üks piduritule lampidest on mittetöötav, siis kuvatakse teade Haagise piduritule tõrge.

Tasemekontroll*

Tagavedrud hoiavad auto kõrguse muutumatuna olenemata autos koormatusest (maksimaalse lubatud kaalu piires). Kui auto seisab, langeb auto tagaosa veidike alla - see on normaalne.

Haagise massid

Infot lubatud haagisekaalude kohta vt Pukseerimisvõimsus ja haakeseadise koormus.

 Märkus

Haagiste maksimaalsed lubatud kaalud on Volvo poolt ette nähtud. Riigisiseste nõuetega sõidukitele võivad olla haagiste kaalud ja kiirused täiendavalt piiratud. Haakekonksud võivad olla sertifitseeritud suurema pukseerimiskaaluga kui auto tegelikult võib pukseerida.

 Hoiatus

Järgige haagiste kaalude kohta antud soovitusi. Muidu võib auto ja haagise juhitavus järkude liigutuste ja pidurdamise korral halveneda.
 1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?