V40 Cross Country

2018

Keyless drive*

Keyless Drive rakendusega autode lukustust ja süüdet saab võtmeta kasutada.

Võtmevaba käivituse ja lukustuse süsteemiga saab autot käivitada ja lukust avada ilma, et kaugjuhtimispult oleks süütelukku sisestatud1. Piisab sellest, kui kaugjuhtimispulti taskus hoiate. Tänu süsteemile on autot mugavam avada nt siis, kui teie käed on kinni.

Mõlemad autoga tarnitud kaugjuhtimispult-võtmed on võtmevaba funktsiooniga. Kaugjuhtimispult-võtmeid on võimalik juurde tellida.

Auto elektrisüsteemi saab kaugjuhtimispuldiga määrata kolmele erinevale tasemele - võtme asend 0, I ja II.

  1. 1 Ei rakendu tavalisele kaugjuhtimispuldile.

Kas sellest oli abi?