V40 Cross Country

2018

City Safety™ - piiratud toime

City Safety™ süsteemi andur on välja töötatud autode ja muude suuremõõtmeliste sõidukite tuvastamiseks auto ees, olenemata sellest, kas parasjagu on valge või pime aeg.

Funktsioonil on siiski mõned piirangud.

Anduri piirangud tähendavad, et City Safety™-funktsiooni toime on nõrgem - või puudub - nt tugeva lume- ja vihmasaju, tiheda udu, tolmutormi ja tuisuga. Tuuleklaasil olev udu, mustus, jää ja lumi võivad samuti talitlust häirida.

Madalal rippuvad objektid, nt koormat tähistav lipp/märgistus või lisatarvikud, nt lisatuled ja põrkerauad, mis asuvad kapotist kõrgemal, piiravad funktsioneerimist.

City Safety™ anduri laserkiir mõõdab valguse peegeldumist. Andur ei suuda tuvastada väikese peegeldusvõimega objekte. Sõidukite tagumine sektsioon peegeldab valgust tänu numbriplaadile ja tagumistele helkuritele reeglina piisavalt hästi.

Libeda teekatte korral on pidurdusteekond tavapärasest pikem, mis pärsib ka City Safety™ suutlikkust kokkupõrke ärahoidmisel. Sellistes olukordades tagavad parima võimaliku stabiilselt rakendatava pidurdusjõu süsteemid ABS1 ja ESC2.

Tagurdamise ajaks on City Safety™ ajutiselt väljalülitatud olekus.

Madalatel kiirustel, s.t kiirustel alla 4 km/h (3 mph), ei ole City Safety™ süsteem aktiivne. See tähendab, et süsteem ei rakendu olukordades, kus eesolevale sõidukile lähenetakse väga aeglaselt, näiteks sõiduki parkimisel.

Juhi sõiduvõtted on alati käsiteldavad primaarsetena, mistõttu City Safety™ ei rakendu olukordades, kus juhi sõiduvõtted roolimisel või kiirendamisel on taotluslikud. Sellisel juhul ei toimu sekkumist isegi siis, kui kokkupõrge osutub möödapääsmatuks.

Pärast City Safety™ rakendumist kokkupõrke ärahoidmiseks seisva takistusega jääb sõiduk maksimaalselt 1,5 sekundiks kohale. Kui süsteem pidurdas autot eespool liikuva sõiduki tõttu, jätkab auto liikumist selle sõidukiga võrdse kiirusega.

Manuaalkäigukastiga auto korral seiskub mootor City Safety™ rakendumisel sõiduki peatamiseks, seda olenemata sellest, kas juht on jõudnud siduri eelnevalt alla vajutada või mitte.

 Märkus

  • Hoidkelaseranduriesine tuuleklaasi pind vaba jääst, lumest ja mustusest. Vt anduri asukoha joonist City Safety™ - toimimine.
  • Ära kinnita ega paigalda midagi tuuleklaasile laseranduri ette
  • Eemalda kapotilt jää ja lumi - lume ja jää kõrgus ei tohi ületada 5 cm.

Veaotsing ja tegevus

Teate Esiklaasiandur blokeeritud Vt juhendit kuvamise korral näidikuplokil tähendab see, et laserandur ei tööta ega suuda seega eesolevate sõidukite olemasolu tuvastada. Seetõttu ei ole aktiivne ka süsteem City Safety™.

Teadet Esiklaasiandur blokeeritud Vt juhendit ei kuvata kõigis olukordades, kus laserandur on blokeerunud. Seetõttu peab juht hoidma tuuleklaasi ja anduri ümbruse puhtana.

Tabelis on toodud kuvatava teate võimalikud põhjused koos vastava soovitatava tegevusega.

PõhjusTegevusjuhis
Laseranduri ees olev tuuleklaasi pind on määrdunud või jää või lumega kaetud.Puhastage anduri ees olev tuuleklaasi pind mustusest, jääst ja lumest.
Laseranduri vaateväli on takistatud.Eemaldage takistav objekt.

 Oluline

Kui laserandurite esisel tuuleklaasil esineb mõrasid, kriimustusi või kivitäkkeid ja nende suurus on ligikaudu 0,5 x 3,0 mm (või suuremad), siis peab tuuleklaasi vahetamiseks teeninduse poole pöörduma. Soovitame ühendust võtta volitatud Volvo teenindusega. Vt anduri asukoha joonist City Safety™ - toimimine.

Vastasel korral võivad City Safety™ tööomadused halveneda.

City Safety™-i tõrke, puuduliku või vähenenud töö vältimiseks tuleb arvestada ka järgmist.

  • Volvo soovitab mitte remontida laseranduri esise ala pragusid, kriimustusi ega kivitäkkeid - selle asemel tuleb vahetada kogu tuuleklaas.
  • Enne tuuleklaasi vahetamist pöörduge volitatud Volvo teenindusse, et tagada õige tuuleklaasi tellimine ja paigaldamine.
  • Vahetamisel tuleb kasutada sama tüüpi, Volvo poolt heakskiidetud esiklaasipuhasteid.
  1. 1 (Anti-lock Braking System) - pidurite lukustumisvastane süsteem.
  2. 2 (Electronic Stability Control) - stabiilsussüsteem.

Kas sellest oli abi?