V40 Cross Country

2018

Tagaluugi lukustamine / lukust avamine

Pagasiruumi luugi avamine, lukustamine ja lahtilukustamine on võimalik mitmel erineval moel.

Käsitsi avamine

P4-1220-Y55X- Opening tailgate manually

Elektrikontaktiga kummiplaat.

Tagaluugil on elektriline lukk. Avamine:

  1. Vajutage välise pideme all olevast kahest kummist surveplaadist suurem kergelt allapoole - lukk avaneb.
  2. Tõstke välimist käepidet pakiruumi avamiseks.

 Oluline

  • Pakiruumi luku avamiseks tuleb rakendada minimaalset jõudu – vajutage lihtsalt kergelt kummiga kaetud paneelile.
  • Ärge tõstke kummiga kaetud paneelist pakiruumi avamisel – kasutage tõstmiseks käepidet. Liiga suure jõu rakendamine võib kahjustada paneeli all olevaid elektrikontakte.

Kaugjuhtimispuldiga lukust lahti tegemine

p3007 låsning/upplåsning bagagelucka

Kaugjuhtimispult-võtme nupuga saab tagaluugi alarmi välja lülitada* ja ainuüksi tagaluugi lukustusest avada.

Armatuurlaual olev lukustuse indikaator lõpetab vilkumise, mis tähendab, et kõik autouksed ei ole lukus, alarm*, taseme- ja liikumisandurid ning tagaluugi avamisandurid isoleeritakse.

Uksed jäävad lukku ja kaitstuks.

Tagaluugi avamiseks puldist on kaks erinevat võimalust:

Üks vajutus – Pakiruumi kaane lukk avaneb, kuid jääb suletuks – vajutage kergelt kummist kattega plaadile käepideme all ja tõstke pakiruumi kaas üles. Kui pakiruumi kaant ei avata kahe minuti jooksul, lukustub see ning alarm aktiveerub uuesti.

Kaks vajutust (3 sekundi jooksul) – Pakiruumi lukk avaneb ja lukustus vabastatakse, millega pakiruumi luuk tõuseb umbes sentimeetri võrra - avamiseks tõstke luuki välisest käepidemest. Vihm, külm, jää ja lumi võivad takistada pakiruumi kaane luku avanemist.

 Märkus

  • Kui pakiruumi kaas/tagaluuk avatakse 2 kaugjuhtimispult-võtme nupuvajutusega või auto seest, ei lukustata pakiruumi automaatselt, sest pakiruumi kaas/tagaluuk on avatud – see tuleb käsitsi sulgeda.
  • Pärast pakiruumi kaane/tagaluugi sulgemist ei ole see lukus ning auto ei ole valve all – lukustage pakiruum ja lülitage auto valve alla kaugjuhtimispuldi nupuga .

Auto avamine seestpoolt

P4-1220-Opening tailgate from inside
Luku avamine, tagaluuk
Vajutage esitule juhtpaneelil nuppu (1).
Toimub lahtilukustumine ja tagaluuk avaneb mõne sentimeetri võrra.

Kaugjuhtimispuldi abil lukustamine

Vajutage kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu .
Armatuurlaual olev lukustuse indikaator hakkab vilkuma, mis näitab, et auto on lukustatud ja alarmsüsteem* on aktiveeritud.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?