V40 Cross Country

2018

Lukustamine/avamine - kindalaegas

Kindalaegast saab lukustada/lukust avada kaugjuhtimispuldis oleva võtmega.

Lisateavet juhtimispuldis oleva võtme kohta vt Liigenduv muukliist - lahti-/kokkuliigendamine.

P4-1220-Y55X-Locking, glove compartment

Pange võti kindalaeka lukuauku.

Keerake puldivõtit 90 kraadi päripäeva. Kui lukk on kinni, on võtmeauk horisontaalasendis.

Võtke võti välja.

  • Lukust avamine toimub vastupidises järjekorras.

Kas sellest oli abi?