V40 Cross Country

2018

City Safety™

City Safety™ funktsioon aitab juhil vältida otsasõitmist eessõitjale ummikutes liikudes, kui pidevalt muutuv olukord koos tähelepanu hajumisega ja muud sellised tegurid võivad viia kokkupõrkeni.

City Safety™ funktsioon on aktiivne kiirustel alla 50 km/h (30 mph) ning see aitab juhti auto automaatse pidurdamisega otsese kokkupõrkeohu korral eessõitva autoga, kui juht ei reageeri õigeaegselt pidurdamise ja/või auto kõrvale juhtimisega.

City Safety™ sekkub olukordades, kus juhil oleks tulnud pidurdamisega alustada varem. Päris kõikides situatsioonides see süsteem olukorda päästa ei suuda.

City Safety™ on välja töötatud nii, et see sekkuks võimalikult hilja, segamata kohatu sekkumisega juhtimist.

City Safety™ ei ole mitte mingil juhul selline abistav süsteem, mille toimele toetudes võiks juht oma sõidustiili lohakamaks muuta. Juhul kui juht jääb pidurdamistega liialt City Safety™ süsteemi sekkumisele lootma, lõppeb see varem või hiljem kokkupõrkega.

City Safety™ süsteemi sekkumist tunnetavad juht ja reisija vaid sellistel juhtudel, kus auto on eesolevale takistusele õnnetusohtlikult lähedale liikunud.

Kui autol on ka kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdamise funktsiooniga , täiendavad need süsteemid teineteist.

 Oluline

City Safety™ komponente võib remontida ja vahetada ainult teeninduses - soovitame kasutada volitatud Volvo teenindust.

 Hoiatus

City Safety™ ei rakendu igasuguste sõiduolude, liikluse, ilmastiku või teeolude korral.

City Safety™ ei reageeri sõidukitele, mis sõidavad autost erinevas suunas, väikestele sõidukitele, mootorratastele ega inimestele ja loomadele.

City Safety™ võib takistada kokkupõrget, kui kiiruse vahe on vähem kui 15 km/h (9 mph) – suurema kiirusevahe korral on võimalik ainult vähendada kokkupõrke kiirust. Täieliku pidurdusfunktsiooni saavutamiseks peab juht vajutama piduripedaali.

Ärge kunagi oodake City Safety™ rakendumist. Juht vastutab alati õige vahekauguse ja kiiruse hoidmise eest.

Kas sellest oli abi?