V40 Cross Country

2018

Ekvalaiseri häälestamine

Ekvalaiseri häälestamine ja hääletugevuse seadistamine vastavalt erinevatele raadio või TV sagedustele.
Alamkanalite seadete avamiseks vajutage valikut SOUND. Keerake nuppu TUNE, et valida Equalizer, ja vajutage nuppu OK/MENU.
Valige lainepikkus nupuga TUNE ja kinnitage nupuga OK/MENU.
Heliseadete reguleerimiseks keerake nuppu TUNE ja kinnitage valikut nupuga OK/MENU või tühistage käsk nupuga EXIT. Jätkake samal viisil teiste sagedustega, mida soovite muuta.
Kui heli on seadistatud, vajutage valiku kinnitamiseks ja tavavaatele naasmiseks nuppu EXIT.

Kas sellest oli abi?