Kaugjuhtimine*

Kaugjuhtimispulti saab kasutada kõigi heli- ja meediumisüsteemide funktsioonide jaoks. Kaugjuhtimispuldi nupud toimivad sarnaselt keskkonsooli ja rooliklahvistiku nuppudega.
P3-1020-S60/V60 Remote control
  1. Ikon röd cirkel 1Vastab TUNE-le keskkonsoolil.

Kaugjuhtimispuldi kasutamisel vajuta esmalt kaugjuhtimispulti nupp P3-10w46-x60 Symbol LFR asendisse F. Seejärel suuna pult infrapunavastuvõtja poole, mis asub keskkonsoolil nupust INFO paremal.

 Hoiatus

Hoia lahtised esemed, näiteks mobiiltelefonid, kaamerad, kaugjuhtimispuldid vastavas panipaigas, näiteks kindalaekas vm. Vastasel korral võivad need äkilise pidurduse või kokkupõrke ajal autos olevaid inimesi vigastada.

 Märkus

Ärge asetage pulti otsese päikesevalguse kätte (nt näidikuplokile), vastasel korral võivad tekkida patareides rikked.
  1. * Lisavarustus/tarvik.