Turvapadjad

Laupkokkupõrke korral kaitseb turvapatjade süsteem sõiduki juhti ja reisijat pea-, näo- ja rindmikuvigastuste eest.
SRS-systemet (vänsterstyrd bil)
Turvapatjade süsteem ülaltvaates (vasakpoolse rooliga auto korral).
SRS-systemet (högerstyrd bil)
Turvapatjade süsteem ülaltvaates (parempoolse rooliga auto korral).

Airbag-süsteem koosneb turvapatjadest ja anduritest. Piisava tugevusega kokkupõrke korral vallandavad andurid turvapadja/turvapadjad, mis täituvad õhuga ja kuumenevad. Turvapadi leevendab õnnetuse korral sõidukisviibijale langevat löögijõudu. Turvapadi tühjeneb kokkupõrke survel. Löögi summutamiseks tühjeneb padi surve mõjul. Seejuures moodustub suits, see on täiesti normaalne. Kogu protsess, sh. turvapadja täitumine ja tühjenemine toimub kümnendiksekundite jooksul.

Kui turvapadjad on rakendunud, on soovitatav teha järgnevat:

  • Kui auto on liikumisvõimetu. Volvo soovitab lasta auto vedada lähimasse Volvo töökotta. Ära sõida autoga, kui turvapadjad (airbags) on avanenud.
  • Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse auto turvasüsteemikomponentide vahetamiseks.
  • Pöördu alati arsti poole.

 Hoiatus

Turvapatjade juhtmoodul asub keskkonsoolis. Kui keskkoonsoolile satub vett või muud vedelikku, võta akukaablid lahti. Ära ürita autot käivitada, sest turvapadi võib avaneda. Kui auto on liikumisvõimetu. Volvo soovitab lasta auto vedada volitatud Volvo teenindusse.

 Hoiatus

Ärge mitte kunagi sõitke avanenud turvapatjadega. Need võivad raskendada rooli kasutamist. Ka muud ohutussüsteemid võivad olla vigastatud. Turvapatjade avanemisel tekkiv suits ja tolm võivad põhjustada pärast tugevat kokkupuudet naha- ja silmaärritust/-vigastust. Ärrituse korral loputage külma veega. Kiire avanemine ja turvapadja kangas võivad põhjustada hõõrdumist ja nahapõletust.

 Hoiatus

Volvo soovitab remondiks pöörduda volitatud Volvo teenindusse. Turvapadjasüsteemi oskamatu remontimine võib põhjustada tõrke ja tõsiseid kehavigastusi.

 Märkus

Detektorid reageerivad erinevalt olenevalt kokkupõrke iseloomust ja sellest, kas turvavööd on kinnitatud või mitte. Kehtib turvavöö kõikide asendite suhtes.

Seetõttu on võimalik, et kokkupõrke korral avaneb ainult üks turvapadi (või mitte ükski). Detektorid tunnetavad kokkupõrke jõudu sõidukile ja kohandavad oma reageerimist sellega, avades ühe või mitu turvapatja.