Rehvi kiirparanduskomplekt - kasutamine

Augu parandamine rehvi kiirparanduskomplektiga (Temporary Mobility Kit – TMK).

Ajutine rehvitihendus

P3/P4-1246-ALL- new version of TMK 2
Osade otstarvet vt Rehvi kiirparanduskomplekt - ülevaade.

Pange üles ohukolmnurk ja aktiveerige ohutuled, kui parandate rehvi liikluskeskkonnas.

Kui augu tekitas nael vms, jätke see rehvi sisse. See aitab auku tihendada.

Eemaldage suurima lubatud kiiruse kleebis (mis asub kompressori ühel küljel) ja kinnitage roolile. Pärast rehvi remondikomplekti kasutamist ärge sõitke kiiremini kui 80 km/h (50 mph).
Kontrollige, kas lüliti on asendis 0 (Väljas) ning tehke kindlaks elektrikaabli ja õhuvooliku asukoht.
Keerake kompressori oranž kate lahti ning eemaldage tihendusvedeliku pudeli kork.

 Märkus

Ära lõhu pudeli tihendit enne kasutamist. Tihend puruneb automaatselt, kui pudel kohake kruvitakse.
Keerake pudel pudelihoidja põhja.
Hermeetiku väljalekkimise takistamiseks on pudelil ja pudelihoidikul kahepoolne lukusti. Pärast pudeli hoidikusse keeramist ei ole seda võimalik sealt enam eemaldada. Pudel tuleb eemaldada töökojas, Volvo soovitab kasutada volitatud Volvo töökoda.

 Hoiatus

  • Kui tihendusaine satub nahale, tuleb see viivitamatult seebi ja rohke veega maha pesta.
  • Silma sattub tihendusvedelik tuleb viivitamatult silmapesuvee või lihtsalt ohtra veega välja loputada. Kaebuste püsimisel minge silmaarsti vastuvõtule.

 Hoiatus

Ärge keerake pudelit lahti, see on varustatud lekke vältimiseks vastassuunalise riiviga.

Eemaldage rehvi tolmukork.

Veenduge, et õhuvooliku rõhualandusklapp on kindlalt külge keeratud, ühendage õhuvooliku otsik lõpuni rehvi ventiili külge.

Ühendage elektrijuhe lähimasse 12 V pistikusse ja käivitage auto.

 Märkus

Veenduge, et kompressori kasutamise ajal ei oleks ükski teine 12 V pistikupesa kasutuses.

 Hoiatus

Ärge jätke lapsi autosse järelevalveta, kui mootor töötab.
Käivitage kompressor, viies lüliti asendisse I (Sees).

 Hoiatus

Rehvi kompressoriga pumpamise ajal ära seisa rehvi kõrval. Pragude või ebaühtlase pinna tekkimisel tuleb kompressor viivitamatult välja lülitada. Sõitu ei tohi jätkata. Helistage maanteeabi teenuse telefoninumbril, et tellida vedu rehvikeskusse. Volvo soovitab kasutada volitatud rehvikeskust.

 Märkus

Kompressori käivitumisel võib rõhk tõusta kuni 6 baarini, kuid seejärel rõhk langeb ligikaudu 30 sekundi pärast.
Pumpa rehvi õhku 7 minutit.

 Oluline

Ülekuumenemise vältimiseks ei tohi kompressorit korraga kasutada pikema aja vältel kui 10 minutit.
Rõhu kontrollimiseks rõhumõõdikult lülita kompressor välja. Miinimumrõhk on 1,8 bar, maksimumrõhk on 3,5 bar. (Kui rehvirõhk on liiga kõrge, vähendage rõhku ventiili abil.)

 Hoiatus

Kui rõhk on madalam kui 1,8  baari (22 psi-d), siis on rehvis liiga suur auk. Sõitu ei tohi jätkata. Helistage maanteeabi teenuse telefoninumbril, et tellida vedu rehvikeskusse. Volvo soovitab kasutada volitatud rehvikeskust.
Lülitage kompressor välja ning ühendage elektrikaabel lahti.

Keerake õhuvoolik rehvi ventiili küljest lahti ning keerake tolmukork ventiili külge tagasi.

Pange kaitsekork õhuvooliku otsa, nii väldite järelejäänud hermeetiku lekkimist. Asetage varustus pakiruumi.
Sõitke kohe (või nii ruttu kui võimalik) vähemalt 3 km maksimaalselt 80 km/h (50 mph) kiirusega, et hermeetik rehvi tihendaks ja viige läbi järelkontroll.

 Märkus

Rehvi esimeste pöörlemiste ajal väljub torkeavast tihendusvedelikku.

 Hoiatus

Veenduge, et keegi ei seisaks auto lähedal ja et tihendusvedelik ei pritsiks nende peale, kui auto sõitma hakkab. Vahemaa peaks olema vähemalt 2 meetrit (7 jalga).

Järelkontroll:

Ühendage õhuvoolik uuesti ventiili külge ja kontrollige rõhunäidikuga, et rehvirõhk oleks õige, vt Rehvi kiirparanduskomplekt - ülekontrollimine.