Sõidurealt kaldumise hoiatus (LDW)*

Sõidurajalt lahkumise hoiatus (Lane Departure Warning) aitab juhil kiirteedel ja muudel taolistel teedel teatud olukordades õigel sõidurajal püsida.

Sõidurealt kaldumise hoiatus LDW või LKA

Sõidurea abi on kahte versiooni.

  • LDW – Lane Departure Warning – hoiatab juhti helisignaali või pulseeriva rooliga.
  • LKA – Lane Keeping Aid (Lane Keeping Aid) – juhib auto tagasi oma sõiduritta ja/või hoiatab juhti helisignaali või pulseeriva rooliga.

Auto on varustatud ühega nendest kahest süsteemist – auto varustustaseme määravad riik ja mootori tüüp.

Kui te ei ole kindel, kas autol on LDW- või LKA-funktsioon:

  • avage menüüsüsteem MY CAR ja leidke Driver support systemLane Departure Warning näitab, kas autol on LDW, Lane Keeping Aid näitab, kas autol on LKA.

LDW tööpõhimõte

P4-1220-LKA - Princip
(Joonis on näitlik – see ei kujuta kindlat mudelit).

Kaamera tuvastab maantee/sõiduraja ääristusjooned.

P4-1220-LKA Princip Varning+Styrhjälp
Hoiatus rooli pulseerimisega1.

Kui auto ületab sõidurea joone, hoiatatakse juhti helisignaali või pulseeriva rooliga. Rooli vibreerimine on muutlik – mida kauem on auto sõidurea joonest üle, seda tugevam on vibratsioon.

 Märkus

Juhti hoiatatakse ainult ühekordselt iga kord, kui rattad joont ületavad. Seega kõlab akustiline hoiatus, kui auto rataste vahel asub mõni joon.

 Hoiatus

LKA-funktsioon on vaid juhile abiks ega rakendu igasuguste sõidu-, liiklus-, ilma- või teeolude korral.

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate õigusnormide ja liikluseeskirjade järgimise eest.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Joonisel on näidatud pulseerimine (3), kui sõidurea joon on ületatud.