Ohutusteenused rakendusega Volvo On Call*

Automaatne ja manuaalne alarm ning maanteeabile helistamine on rakenduse Volvo On Call ohutusteenused. Ohutusteenuseid kasutatakse õnnetustest ja hädaolukordadest teavitamiseks.

Automaatne alarm

Kui auto ohutussüsteem käivitub, nt avarii korral, mille puhul rakenduvad turvavöö pingutid ja turvapadjad, saadetakse automaatselt signaal Volvo On Call teenindusse. Aset leiab järgnev.

  1. Autost saadetakse automaatselt sõnum Volvo On Call teenindusse.
  2. Volvo On Call klienditeenindus loob seejärel ühenduse auto juhiga ning püüab teha selgeks kokkupõrke raskusastme ning selle, kas inimesed vajavad abi.
  3. Seejärel võtab Volvo On Call klienditeenindus ühendust vajalike instantsidega (politsei, kiirabi, puksiirteenused jne).

Kui verbaalset ühendust ei saa luua, võtab Volvo On Call klienditeenindus ühendust vastavate ametkondadega.

Manuaalne alarm

Hädaolukorras võtke ühendust Volvo On Call klienditeenindusega ja paluge abi, vt manuaalne alarm.

Maanteeabi

Kutsuge abi rehvi purunemise, kütuse lõppemise korral või kui aku saab tühjaks, vt Maanteeabisse helistamine.

Maanteeabi teenuse jaoks tuleb sõlmida eraldi tellimus.

Hädaabinumber

Häireteenuse aktiveerimisel püüab süsteem luua ühenduse Volvo On Call klienditeenindusega. Kui see pole võimalik, suunatakse kõne piirkonna hädaabinumbrile1.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib teatud mudelitel.