Valgustuse lülitid

Välise valgustuse lülitamine ja seadistamine toimub esitulede lülitist. Ühtlasi kasutatakse seda ekraani ja näidikuploki valgustuse ja miljöövalgustuse reguleerimiseks.
P3-1320 Overview 4 position LSM
Ülevaade, valgustuse lülitid.
 1. Ikon röd cirkel 1Pöördlüliti ekraani ja armatuurlaua valgustuse ning välisvalgustuse reguleerimiseks*
 2. Ikon röd cirkel 2Tagumise udutule nupp
 3. Ikon röd cirkel 3Sõidu ja parkimise ajal valgustuse reguleerimise lüliti
 4. Ikon röd cirkel 4Pöördlüliti tulede kõrguse reguleerimiseks

Aktiivsete ksenoonesituledega* varustatud autode esitulede valgusvihu kõrgust reguleeritakse automaatselt ja seetõttu ei ole neil esitulede kõrguse reguleerimise pöördlülitit.

Nupu asendid

 Märkus

Samu pirne kasutatakse päevatulede ja eesmiste ääretuledena. Päevatuledena kasutamisel on eredus suurem.
AsendSpetsifikatsioon
P4-1246 Symbol avstängt halvljus

Päevatuled1, kui auto elektrisüsteem on võtme asendis II või kui mootor töötab.

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

P4-1246 Symbol Positions-/parkeringsljus

Päevatuled, gabariidituled ja ääretuled, kui auto elektrisüsteem on võtme asendis II või kui mootor töötab.

Gabariidituled/ääretuled, kui auto on pargitud2.

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

P4-1220-Y55X Symbol DRL och AHB

Päevatuled, tagumised gabariidituled ja ääretuled päevasel ajal, kui auto elektrisüsteem on võtme asendis II või kui mootor töötab.

Lähituled ja gabariidituled/ääretuled nõrgas päevavalguses või pimedas, tagumise udutule või klaasipuhastite pidevale režiimile sisselülitamisel.

Tunnelituvastuse* funktsioon on aktiveeritud.

Saate kasutada aktiivsete kaugtulede* funktsiooni.

Kaugtuled võib aktiveerida, kui lähituled on sisse lülitatud.

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

P4-1246 Symbol halvljus

Lähituled ja gabariidituled/ääretuled.

Kaugtuled on lülitusvalmiduses

Võib kasutada kaugtulevilgutust.

Volvo soovitab sõidu ajal kasutada režiimi P3-1220 Symbol AUTO in light switch module.

 Hoiatus

Auto valgustussüsteem ei suuda kõigis olukordades (nt udu ja vihma korral) kindlaks teha, kas päevavalgus on liiga nõrk või piisavalt tugev.

Juht peab alati veenduma, et auto tuled oleks liiklusolude jaoks õiges olekus ja vastaks kohaldatavatele liikluseeskirjadele.

Näidikute ja ekraani valgustus

Olenevalt süüteasendist lülitub sisse erinev ekraani ja armatuurlaua valgustus; vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Ekraani valgustus nõrgeneb pimedas automaatselt, kusjuures nõrgenemise astet saab reguleerida pöördlüliti abil.

Armatuurlaua valgustust reguleeritakse pöördlülitiga.

Esitulede kõrguse reguleerimine

Autos olev raskus muudab esitulede kõrgust, ning võib vastutulijaid pimestada. Seda saab vältida tulede kõrguse reguleerimise teel. Reguleeri tuled allapoole, kui auto on tugevalt koormatud.

Jätke mootor tööle või süütevõti asendisse I.
Tulede üles/alla reguleerimiseks rulli pöördlülitit üles/alla.
P3-1246 Headlamp levelling, positions
Seaderatta asendid erineva koormuse korral.
 1. Ikon röd cirkel 1Ainult juht
 2. Ikon röd cirkel 2Juht ja kaassõitja eesmisel kaassõitjaistmel
 3. Ikon röd cirkel 3Sõitjad kõigil istmetel
 4. Ikon röd cirkel 4Sõitjad kõigil istmetel ja maksimaalne koormus pakiruumis
 5. Ikon röd cirkel 5Juht ja maksimaalne koormus pakiruumis
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Paigaldatud eesmisesse kaitserauda või selle alla.
 3. 2 Samuti ka mootori tühikäigul, eeldusel et lüliti on mõnest teisest asendist sellesse asendisse viidud.