Üldine laste ohutust puudutav teave

Volvo pakub laste turvavarustust (turvatoolid, kõrgenduspadjad ja kinnitusvahendid), mis on valmistatud teie auto jaoks.

Volvo pakutava laste turvavarustuse kasutamisel on tagatud optimaalsed tingimused lapse ohutuks sõidutamiseks. Lisaks sobib turvavarustus hästi ja on lihtne kasutada.

Lapsed, sõltumata vanusest ja kasvust, peavad autos istudes alati korralikult kinnitatud olema. Ära luba kunagi lapsel mõne sõitja süles istuda.

Volvo soovitab lapsi sõidutada seljaga sõidusuunas oleval turvaistmel nii kaua kui võimalik, ehk vähemalt 3-4-aastaseni ning kuni 140 cm pika lapse puhul kasutada istme kõrgenduspatja või näoga sõidusuunas olevat turvatooli.

 Märkus

Lastetoolile esitatavad nõuded laste vanuse ja kaalu osas erinevad riigiti. Kontrollige kohaldatavaid nõudeid.

 Märkus

Kui lapse turvavarustuse paigaldamisel tekkib küsimusi, küsige tootjalt selgemaid juhiseid.

Lapselukud

Tagumised uksed ja nende aknad* saab käsitsi või elektrooniliselt*, et takistada nende avamist seestpoolt.

  1. * Lisavarustus/tarvik.