Aktiivne parkimisabi Park Assist Pilot (PAP)* - funktsioonid

Aktiivne parkimisabi (PAP – Park Assist Pilot) abistab juhti auto parkimisel, kontrollides kõigepealt, kas parkimisruum on piisavalt suur ning seejärel, keerates rooliratast, juhib auto parkimiskohale.

Näidikupaneelil kasutatakse sümboleid, graafikat ja teksti, kui tuleb näidata erinevate toimingute vajalikkust.

 Märkus

Parkimisabi mõõdab kaugust ja pöörab rooli – juhi ülesanne on teha järgmist.

 • Jälgida hoolikalt auto ümbrust
 • järgige kombineeritud juhtpaneelil väljatoodud juhiseid
 • Vahetada käiku (tagurpidi/edasi)
 • Hoida ohutut kiirust
 • Pidurdada ja peatada auto

PAP-i saab aktiveerida siis, kui mootor on käivitatud ja järgmised tingimused on täidetud.

 • PAP-funktsiooni rakendumisel ei tohi ABS1 või ESC2 funktsioon sekkuda – need võivad rakenduda näiteks nõlvadel ja libedal pinnasel. Täpsemat teavet leiate jaotistest Jalgpidur ja Stabiilsussüsteem ESC.
 • Autole ei või olla haagist järele haagitud.
 • Sõidukiirus peab jääma alla 50 km/h (30 mph).
P4-1220-Fickparkeringshjälp Princip
PAP toime põhimõte.

PAP-funktsioon pargib auto järgmiste etappidena.

 1. Funktsioon otsib ja mõõdab parkimiskohta. Mõõtmise ajal ei tohi liikumiskiirus ületada 30 km/h (20 mph).
 2. Auto juhitakse tagurdamisel parkimiskohta.
 3. Auto juhitakse parkimiskohale ette-/tahapoole manööverdamisega.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 (Anti-lock Braking System) - pidurite lukustumisvastane süsteem.
 3. 2 (Electronic Stability Control) - stabiilsussüsteem.