Kütus - diisel

Diisel on kütuse liik diiselmootoriga autodele.

Kasuta ainult tuntud tootjate diislikütust. Ärge kasutage kunagi kahtlase kvaliteediga kütust. Diislikütus peab vastama standardile EN 590 või SS 155435. Diiselmootorid on tundlikud kütuses olevate saasteainete suhtes, nagu liiga rohke väävli- ja metallisisaldus.

Identifikaator

Identifikaator, mis vastab CEN-i standardile EN16942, paikneb tankeklapi siseküljel ning esitatakse 2018. aasta lõpuks ka vastavatel kütusepumpadel ja tankeotsikutel terves Euroopas.

See on identifikaator, mis kehtib Euroopas praeguse standardse kütuse kohta. Diiselmootoriga autodes tohib kasutada järgmiste identifikaatoritega diislit:

P3-1646-All-Sticker B7 for diesel

B7 on diisel, milles on maksimaalselt 7 mahuprotsenti rasvhapete metüülestreid(FAME).

Madalatel temperatuuridel (alla 0 °C) võib diislikütuses tekkida parafiinsade, mis võib kaasa tuua süüteprobleeme. Müüdava kütuse kvaliteet peab vastama aastaajale ning kliimavöötmele, kuid äärmuslikes ilmastikuoludes, vana kütuse kasutamisel või ühest kliimavöötmest teise minekul võib parafiinsade siiski tekkida.

Kondensaadi teke kütusepaagis väheneb, kui paaki täis hoida. Kütuse juurdevalamisel kontrolli, kas kütuse täitetoru ümbrus on puhas. Väldi kütuse sattumist värvitud pinnale. Pese värvile sattunud kütus pesuaine ja veega maha.

 Oluline

Diiselkütus peab vastama järgmistele standarditele:

 • EN 590 ja/või SS 155435
 • ning selle väävlisisaldus ei tohi ületada 10 mg/kg
 • ja maksimaalne sisaldus tohib olla 7 mahuprotsenti FAME1 (B7).

 Oluline

Diisli tüüpi kütused, mida ei tohi kasutada:

 • Erilisandid
 • Laevade diislikütus
 • Masuut
 • FAME2 ja taimeõli.

Need kütused ei vasta Volvo soovitustele ja põhjustavad mootori suuremat kulumist ja kahjustusi, mida Volvo garantii ei kata.

Tühi paak

Kui mootor on kütusepuuduse tõttu seiskunud, siis vajab kütusesüsteem mõne hetke kontrolli läbiviimiseks. Tee seda enne mootori käivitamist, kui kütusepaak on diislikütusega täidetud:

 1. Sisesta kaugjuhtimispult süütelukku ja lükka lõppasendisse. Lisainfot vt Võtme asendid.
 2. Vajutage START-nuppu ilma piduri- ega siduripedaali vajutamata.
 3. Oodake ligikaudu üks minut.
 4. Mootori käivitamiseks: Vajutage piduri ja/või siduripedaal alla ja seejärel vajutage uuesti START-nuppu.

 Märkus

Enne tankimist kütuse vähesuse korral:

 • Peatage auto võimalikult tasasel pinnal - kui auto on kaldu, võivad kütusega varustamisel tekkida õhutaskud.

Kondensaadi äravool kütusefiltrist3

Kütusefilter eraldab kütuses oleva kondensaadi. Kondensaat võib mootori tööd kahjustada.

Parima jõudluse jaoks on tähtis kinni pidada kütusefiltri vahetusele ette nähtud hooldusintervallidest, samuti tuleb alati kasutada selleks otstarbeks välja töötatud õigeid varuosi.

Kütusefiltrist tuleb kondensaat Teenindus- ja garantiiraamatus toodud intervallide järel või kui kahtlustad, et sõidukis on saastunud kütus. Lisainfot vt Volvo teenindusprogramm.

 Oluline

Teatavad erilisandid kaotavad vee eraldumise kütusefiltris.
 1. 1 Rasvhappe metüülester
 2. 2 Lubatud on diislikütus, mille maksimaalne sisaldus on 7 mahuprotsenti FAME (B7).
 3. 3 Kehtib üksnes viie silindriga mootoritele.