Parkimisabi kaamera*

Parkimiskaamera on abisüsteem, mis aktiveeritakse tagurdamiskäigu valimisel.

Kaamera kujutis kuvatakse keskkonsooli ekraanile.

 Märkus

Kui haakekonks on auto elektrisüsteemis konfigureeritud, võetakse haakekonksu parkimisruumi mõõtmisel arvesse.

 Hoiatus

  • Parkimiskaamera on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Kaameral on pimealasid, kus olevaid takistusi ei tuvastata.
  • Olge eriti ettevaatlik auto lähedal olevate inimeste ja loomade suhtes.
  • Ekraanil olevad objektid võivad olla autole lähemal kui ekraanil tundub.
  • Parkimiskaamerad ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Talitlus ja kasutamine

P3-v60/V60H Parkeringskamera
Kaamera asukoht avamiskäepideme kõrval.

Kaamera näitab, mis on auto taga ning kas miski läheneb autole küljelt.

Kaamera näitab auto taga olevat laia ala ning osa kaitserauast ja haakekonksust.

Ekraanil olevad objektid võidakse kuvada veidi kaldus, kuid see on normaalne.

 Märkus

Ekraanil nähtavad objektid võivad olla tegelikult lähemal.

Kui ekraanil on mõni muu kuva, asendub see automaatselt kaamerapildiga ning ekraanile ilmub kaamera kujutis.

Tagurdamiskäigu sisselülitamisel kuvatakse kaks katkematut joont, mis kujutavad auto tagumiste rataste trajektoori rooli hetkel valitud asendis, mis lihtsustab paralleelparkimist, tagurdamist kitsastes oludes ja haagise järgihaakimist. Auto ligikaudsed välismõõtmed on kujutatud kahe punktiirjoone abil. Parkimise abijooned saab välja lülitada - vt jaotist Sätted .

Kui auto on varustatud ka parkimisabi anduritega *, kuvatakse nende teave graafiliselt värviliste aladena, et näitlikustada kaugust tuvastatud takistuseni, vt jaotist "Tagurdamisanduritega autod".

Kaamera on sisselülitatud veel ligikaudu 5 sekundit pärast tagurpidikäigu väljalülitamist, samuti kuni auto sõidukiiruse kasvuni üle 10 km/h (6 mph) edasikäigul või 35 km/h (22 mph) tagurpidikäigul.

Valgustingimused

Kaamerapilti reguleeritakse automaatselt vastavalt valgustingimustele. Seetõttu võib pildi eredus ja kvaliteet veidi erineda. Vähene valgus võib pildikvaliteeti veidi halvendada.

 Märkus

Süsteemi optimaalse toimimise tagamiseks hoidke kaamera lääts puhtana porist, lumest ja jääst. See on eriti tähtis halva nähtavuse korral.

Abijooned

P4-1220 PAC Bending lines
Näited selle kohta, kuidas abijooni on võimalik kuvada.

Jooned ekraanil projitseeritakse nii, nagu need reaalselt sõiduki taga maapinnale joonistuksid ja need sõltuvad otseselt rooliratta pööramisest, näidates nõnda juhile ette auto trajektoori pööramisel.

 Märkus

  • Kui te tagurdate haagisega, mis ei ole autoga elektriliselt ühendatud, näitavad ekraanil olevad jooned auto, mitte haagise trajektoori.
  • Jooni ei ole ekraanil, kui haagis on auto elektrisüsteemiga ühendatud.
  • Kui kasutatakse Volvo originaalhaagisekaablit, lülitatakse parkimiskaamera haagisega sõites automaatselt välja.

 Oluline

Kui valite tagakaamera, siis näete ekraanil ainult auto taga olevat ala. Pidage tagurpidi manööverdamisel hoolega silmas ka auto ees ja külgedel olevat ala.

Piirjooned

P3-1420-v60-Parkeringskamerans linjer
Erinevad jooned süsteemis.
Ikon röd cirkel 1Piirjoon, vaba tagurdamisala
Ikon röd cirkel 2Rattajäljed

Punktiirjoon (1) tähistab ala kuni umbes 1,5 m kaugusel kaitserauast. See tähistab ühtlasi autost välja ulatuvate osade, näiteks peeglite ja nurkade, piirjoont pööramise ajal.

Laiad rattajäljed (2) külgjoonte vahel näitavad rataste liikumisteed ja ulatuvad umbes 3,2 m kaugusele auto kaitserauast, kui ees ei ole takistusi.

Tagurdusanduritega autod*

P4-1246 PAC with PAS-fields
Värvilised piirkonnad (üks anduri kohta) näitavad vahemaad.

Kui auto on varustatud ka parkimisabisüsteemiga, kuvatakse iga takistuse tuvastanud anduri väli värvilisena.

Takistuse lähenedes muutub piirkonna värvus helekollasest kollaseks ja seejärel oranžist punaseks.

VärvKaugus (meetrites)
Helekollane0,7–1,5
Kollane0,5–0,7
Oranž0,3–0,5
Punane0–0,3
  1. * Lisavarustus/tarvik.