Auto tõstmine

Auto ülestõstmisel on oluline, et tundgraud või tõstetalad paigutataks ettenähtud punktidesse auto all.

 Märkus

Volvo soovitab kasutada ainult selle automudeli juurde kuuluvat tungrauda. Muu tungraua kui Volvo soovitatava kasutamisel tuleb järgida tungrauaga kaasas olevaid juhiseid.
P3-13w46-V60/V60H Hoisting points
Auto tungraua kinnituskohad (nooled) ja tõstepunktid (punased).

Kui auto tõstetakse üles töökoja esitungrauaga, siis peab selle paigaldama ühe tõstepunkti alla neljast punktist, mis asub kõige kaugemal auto all. Kui auto tõstetakse üles töökoja tagatungrauaga, siis peab selle paigaldama ühe tõstepunkti alla. Veendu, et töökoja tungraud asetseb nii, et auto ei saa sellelt maha libiseda. Kasutage alati teljetugesid vms.

Kui auto tõstetakse tõstukiga üles, siis saab esimese ja tagumise tõstehaaratsi paigaldada välimiste tõstepunktide (kinnituspunktid) alla. Selle asemel võib kasutada ka eespool sisemisi tõstepunkte.