Kiirusepiiraja - väljalülitamine

(Speed Limiter) sarnaneb tagurpidi töötava kiirusehoidikuga – juht reguleerib auto sõidukiirust gaasipedaaliga, kuid tal pole võimalik eelvalitud kiirusepiiraja piirkiirust juhuslikult ületada.
P3-1246-312h-Fartbegränsare Rattknappar
Roolil olev klahvistik ja näidikuplokk.
  1. Ikon röd cirkel 1Kiirusepiiraja – sisse/välja.
  2. Ikon röd cirkel 2Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
  3. Ikon röd cirkel 3 Ooterežiim.
  4. Ikon röd cirkel 4Aktiveerige ja reguleerige maksimaalset kiirust.
  5. Ikon röd cirkel 5Valitud kiirus.
  6. Ikon röd cirkel 6Kiirusepiiraja aktiivne.

Kiirusepiiraja väljalülitamine:

Vajuta rooli nuppu P3-1020-sv60 Symbol txt Speed LIMiter.

Näidikuploki kiiruspiiriku (6) ja seadistatud kiiruse (5) sümbol kustuvad mõlemad - seadistatud/salvestatud kiirus kustutakse ja seda ei saa nupuga Ikon farthållare 5 taastada.

Juht saab seejärel auto kiirust gaasipedaaliga vabalt reguleerida.