Alarm*

Signalisatsioon on seade, mis kaitseb sõidukit näiteks sissemurdmiskatse vastu.

Aktiveeritud alarm käivitub, kui:

  • uks, kapott või tagaluuk avatakse1
  • salongis tuvastatakse liikumine (liikumissensori olemasolul*)
  • autot tõstetakse või seda pukseeritakse (kaldesensori olemasolul*)
  • aku kaabel on lahti võetud
  • sireeni ja auto vaheline ühendus katkestatakse.

Kui alarmsüsteemis on rike, ilmub näidikuploki infoekraanile vastav teade. Sel juhul pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

 Märkus

Liikumisandurid aktiveerivad signalisatsiooni, kui salongis avastatakse liikumine – andurid reageerivad ka õhu liikumisele. Seega võib häiresignaal sisse lülituda, kui autoaknad või katuseluuk on avatud või kasutatakse salongi kütteseadet.

Selle vältimiseks: Sulgege aknad/katuseluuk, kui autost lahkute. Kui kasutate statsionaarset salongi soojapuhurit (või eraldi soojapuhurit), ärge suunake õhuvoogu salongis ülespoole. Teiseks võimaluseks on alarmi kasutamine piiratud rakendusega, vt Vähendatud alarmitase*.

 Märkus

Ärge püüdke alarmsüsteemi komponente ise remontida ega muuta. Sellised katsed võivad mõjutada kindlustustingimusi.

Alarmi aktiveerimine

Vajuta kaugjuhtimispuldi nuppu.

Alarmi desaktiveerimine

Vajuta kaugjuhtimispuldil Unlock-nuppu.

Tööle hakanud alarmi väljalülitamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil luku avamise nuppu või sisestage võti süütelukku.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib mõnes riigis.