Kütus - bensiin

Bensiin on kütuse liik, mis on mõeldud bensiinimootoriga autodele.

Kasuta ainult tuntud tootjate bensiini. Ärge kasutage kunagi kahtlase kvaliteediga kütust. Bensiin peab vastama standardile EN 228.

Bensiini identifikaator

Identifikaator, mis vastab CEN-i standardile EN16942, paikneb tankeklapi siseküljel ning esitatakse 2018. aasta lõpuks ka vastavatel kütusepumpadel ja tankeotsikutel terves Euroopas.

Need on identifikaatorid, mis kehtivad Euroopas praeguste standardsete kütuste kohta. Bensiinimootoriga autodes tohib kasutada järgmiste identifikaatoritega bensiini:

P3-1646-All-Sticker E5 for petrol

E5 on bensiin, milles on maksimaalselt 2,7 % hapnikku ja maksimaalselt 5 mahuprotsenti etanooli.

P3-1646-All- Sticker E10 for petrol

E10 on bensiin, milles on maksimaalselt 3,7 % hapnikku ja maksimaalselt 10 mahuprotsenti etanooli.

 Oluline

  • Lubatud on kasutada kütust, mis sisaldab kuni 10 mahuprotsenti etanooli.
  • Kasutamiseks on heaks kiidetud EN 228 E10 bensiin (maksimaalselt 10 mahuprotsenti etanooli).
  • Kütus etanoolisisaldusega rohkem kui E10 (max 10 mahuprotsenti etanooli) pole lubatud, nt E85.

Oktaanarv

  • 95 RON võib kasutada tavapärasel sõitmisel.
  • 98 RON soovitame maksimaalse efektiivsuse ning minimaalse kütusekulu saavutamiseks.

Sõites temperatuuril üle +38 °C soovitame kasutada võimalikult kõrge oktaanarvuga bensiini, et saavutada optimaalne jõudlus võimalikult väikese kütusekuluga.

 Oluline

  • Katalüüsmuunduri kahjustamise vältimiseks kasutage ainult pliivaba bensiini.
  • Metall-lisandeid sisaldavat kütust ei tohi kasutada.
  • Ärge kasutage lisandeid, mida Volvo ei ole soovitanud.