Aktiivne parkimisabi (PAP)* – sümbolid ja teated

Aktiivne parkimisabi (PAP – Park Assist Pilot) abistab juhti auto parkimisel, kontrollides kõigepealt, kas parkimisruum on piisavalt suur ning seejärel, keerates rooliratast, juhib auto parkimiskohale.

Näidikupaneelil kasutatakse sümboleid, graafikat ja teksti, kui tuleb näidata erinevate toimingute vajalikkust.

Näidikuplokil võidakse kuvada sümbolite ja teksti erineva tähendusega kombinatsioonid – vahel tehtava toimingu selgitusega.

Kui teade märgib, et PAP ei tööta, võtke ühendust Volvo volitatud teenindusega.

  1. * Lisavarustus/tarvik.