Keyless drive*

Keyless Drive rakendusega autode lukustust ja süüdet saab võtmeta kasutada.

Võtmevaba käivituse ja lukustuse süsteemiga saab autot käivitada ja lukust avada ilma, et kaugjuhtimispult1 on süütelukku sisestatud. Piisab sellest, kui kaugjuhtimispulti taskus hoiate. Tänu süsteemile on autot mugavam avada nt siis, kui teie käed on kinni.

Mõlemal auto kaugjuhtimispuldil on võtmevaba funktsioon. Kaugjuhtimispulte on võimalik juurde tellida.

Auto elektrisüsteemile saab kaugjuhtimispult-võtmega määrata kolm eri taset: võtme asend 0, I ja II.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib ainult PCC-ga kaugjuhtimispultide korral.