Istmesoojendusega esiistmed*

Esiistmete istmesoojendustel on kolm töörežiimi juhi ja juhi kõrvalistuja mugavuse lisamiseks külmades tingimustes.
P4-1246-Y55X Comfort level in display
Valitud soojusaste kuvatakse keskkonsooli ekraanil.
P3-1246-S60/V60/V60H Button heated seats2

Vajutage nuppu korduvalt, et vahetada erinevate tasemete vahel või desaktiveerida funktsioon.

Saadaval on kolm erineva väljundiga kütmistaset:
  • Kõrgeim kütte tase - keskkonsooli ekraanil süttivad kolm oranži välja (vt ülaltoodud joonist).
  • Madalam kütte tase - kaks oranži välja süttivad ekraanil.
  • Madalaim kütte tase - üks oranž väli süttib ekraanil.
  • Lülitage soojendus välja - ükski väli pole süttinud.

 Hoiatus

Istmesoojendust ei tohi kasutada inimesed, kellel on temperatuuri tõusu puuduliku tunnetuse tõttu raske tajuda või muid raskusi istmesoojenduse nuppude kasutamisel. Vastasel korral võivad neil tekkida tervist kahjustavad põletused.

Juhi istmesoojenduse automaatne käivitamine

Kui juhi istmesoojenduse automaatne käivitamine on aktiveeritud, on juhiistme soojenduse tase mootori käivitamisel maksimaalne.

Automaatne käivitamine toimub siis, kui auto on külm ja välistemperatuur on umbes alla umbes +10 °C.

Funktsiooni saab aktiveerida/desaktiveerida menüüsüsteemis MY CAR. Täpsema teabe saamiseks menüüsüsteemi kohta vt. MY CAR.

  1. * Lisavarustus/tarvik.