Kaugkäivitussüsteem (ERS) – tähised ja teated

Kaugkäivitus (ERS – Engine Remote Start) tähendab, et auto mootori saab salongi soojendamiseks/jahutamiseks enne lahkumist eemalt käivitada. ERS aktiveeritakse võtmega ja/või rakendusega Volvo On Call*, vt .

Olukordades, kus kaugkäivituse funktsioon (ERS) tõrgub või on katkestatud, ilmub näidikupaneelile sümbol koos vastavasisulise tekstiteatega.

Distantskäivitamise funktsiooni (ERS) rakendamine ei osutu võimalikuks

TeadeSpetsifikatsioon
Kaugkäivitus väljas Liiga palju käivituskordiKahe võimaliku järjestikuse distantskäivituse korra täitumisel järgnev distantskäivitamine võimalikuks ei osutu.
Kaugkäivitus ei toimi Kütust on väheLiiga vähese kütusekoguse korral distantskäivitamine võimalikuks ei osutu.
Kaugkäivitus ei toimi Käik P pole seesERS pole kasutatav, sest käigukang pole asendis P.
Kaugkäivitus ei toimi Juht on autosERS pole saadaval, sest keegi viibib salongis.
Kaugkäivitus ei toimi Aku on nõrkTühjenenud aku korral distantskäivitamine võimalikuks ei osutu. Lae akut, käivitades mootor.
Kaugkäivitus ei toimi MootorihoiatusVeast mootori töös teavitava hoiatuse korral distantskäivitamine võimalikuks ei osutu. Pöördu teenindusse1.
Kaugkäivitus väljas Jahutusvedeliku tase madalERS pole võimalik jahutussüsteemis esineva veateate tõttu, vt Jahutusvedelik - tase.
Kaugkäivitus ei toimi Uks on lahti

Sulgemata ukse või tagaluugi korral ei osutu distantskäivitamine (ERS) võimalikuks.

Kaugkäivitus ei toimi Kapott on lahtiERS ei aktiveerunud, sest kapott ei olnud suletud.
Kaugkäivitus ei toimi Auto pole lukusLukustamata auto korral distantskäivitamine võimalikuks ei osutu.
Kaugkäivitus ei toimi Võti on autosERS ei aktiveerunud, sest võti oli autos.

Katkestatud distantskäivituse funktsioon (ERS)

TeadeSpetsifikatsioon
Kaugkäivitus väljas Käik P pole seesDistantskäivitus on blokeeritud, sest käik ei ole asendis P.
Kaugkäivitus väljas Juht on autosDistantskäivitus on blokeeritud kellegi viibimise tõttu salongis.
Kaugkäivitus väljas MootorihoiatusDistantskäivitus on blokeeritud rikkest mootori töös hoiatava teate edastamise tõttu. Pöördu teenindusse1.
Kaugkäivitus väljas Jahutusvedeliku tase madalERS blokeeriti jahutussüsteemi veateate tõttu.
Kaugkäivitus välja lülitatud Kapott on lahtiERS blokeeriti, sest kapott on avatud.
Kaugkäivitus väljas Aku on nõrkERS-i töö katkes, sest akupinge on liiga madal.
Kaugkäivitus väljas Kütust on väheERS-i töö katkes, sest kütusetase on liiga madal.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Soovitame volitatud Volvo teenindust.