Turvavöö eelpinguti

Kõik turvavööd on varustatud eelpingutitega. Turvavöö eelpingutis olev mehhanism pingutab turvavööd piisavalt tugeva kokkupõrke korral. Nii hoiab turvavöö sõitjat tõhusamalt kohal.

 Hoiatus

Ärge pange kaassõitja turvavöö keelt juhipoolsesse turvavööpandlasse. Pange turvavöö keel alati õige poole pandlasse. Vältige turvavööde kahjustamist ja võõrkehade sattumist turvavöö pandlasse. Vastasel korral ei tarvitse turvavööd ja pandlad kokkupõrke korral ettenähtud viisil toimida. Tekib tõsise vigastuse oht.