CTA*

BLIS-funktsiooniga CTA (Cross Traffic Alert) on juhtimisabi süsteem, mis hoiatab juhti tagurdamisel külgsuunalise liikluse eest. CTA täiendab funktsiooni BLIS.

CTA aktiveerimine/desaktiveerimine

CTA lülitub tööle mootori käivitamisel. Selle kinnituseks vilguvad ustepaneelides paiknevad BLIS-märgutuled ühe korra.

P3-sv60/V60H Parkeringshjälp På-/Av-knapp
Parkimisabi toitenupp ja CTA andurid.

CTA-funktsiooni saab deaktiveerida/aktiveerida parkimisabi sisse-/väljalülitusnupust. Taaskäivitamisel vilgub BLIS-märgutuli ühe korra.

BLIS-funktsioon jääb aktiivseks ka pärast CTA deaktiveerimist.

 Hoiatus

CTA on üksnes täiendav abiseade ega tarvitse kõikides olukordades funktsionaalne olla.

CTA ei asenda ohutuid sõiduvõtteid ega vabasta liikluses toimuva jälgimise vajadusest tahavaate- ja küljepeeglite abil.

CTA ei vabasta sõiduki juhti kohustustest ega tähenda, et sõiduki juht võiks lasta tähelepanul hajuda – tagurdamine ohutul moel on alati sõiduki juhti vastutusel.

Kui CTA toimib

P4-1220-CrossTrafficAlert Princip
CTA tööpõhimõte.

CTA täiendab BLIS-funktsiooni võimega avastada tagurdamisel risti liikuvaid sõidukeid, näiteks parkimiskohalt välja tagurdamisel.

CTA on eelkõige ette nähtud sõidukite avastamiseks. Soodsate tingimuste korral võib see avastada ka väiksemaid objekte, näiteks jalgrattureid ja jalakäijaid.

CTA on aktiivne ainult tagurdamisel ja aktiveerub automaatselt käigukastil tagasikäigu valimisel.

  • Kui CTA avastab midagi küljelt lähenemas, kostub hoiatav helisignaal. Signaal tuleb kas vasak- või parempoolsest kõlarist, olenevalt sellest, kummalt poolt objekt läheneb.
  • CTA hoiatab ka BLIS-märgutulede süttimisega.
  • Täiendav hoiatus kuvatakse sümboli süttimise teel näidiku ekraanile - PAS graafika.

Piirangud

CTA ei toimi igas olukorras optimaalselt, vaid sellel on teatavaid piiranguid - CTA andurid ei näe näiteks läbi teiste pargitud sõidukite ega takistavate objektide.

Järgnevalt mõned näited olukordade kohta, kus CTA vaateväli võib olla algul piiratud ja see ei avasta lähenevaid sõidukeid enne, kui need on väga lähedal.

P4-1320-CrossTrafficAlert Princip-Exception1
Auto on pargitud parkimiskohale sügavalt.
  1. Ikon röd cirkel 1Pime CTA sektor.
  2. Ikon röd cirkel 2Sektor, kus CTA võib avastada/näha.
P4-1320-CrossTrafficAlert Princip-Exception2
Nurgaga parkimiskohal võib CTA olla ühel küljel täiesti pime.

Kui aga juht tagurdab aeglaselt, muutub nurk blokeeriva sõiduki/objekti suhtes ja pimeala kiiresti väheneb.

Näited muude piirangute kohta:

  • Anduritele kogunev pori, jää ja lumi pärsivad süsteemi funktsionaalsust ega võimalda hoiatuste edastamist. Kinnikattumise korral CTA ohtusid ei tuvasta.
  • Järelhaagise ühendamisel auto elektrisüsteemiga lülitub külgede pealt antav hoiatus (CTA) välja.

 Oluline

BLIS- ja CTA-funktsioonide komponente parandada või kaitserauda värvida tohib ainult autoteenindus – soovitame volitatud Volvo teenindust.

Hooldus

BLIS ja CTA funktsioonide andurid paiknevad tagatiiva/kaitseraua sees sõiduki mõlemas nurgas.

P3-1420-v60 CrossTrafficAlert sensor
Hoidke seda pinda puhtana, samuti vasakul küljel.
  • Optimaalse funktsionaalsuse tagamiseks tuleb hoida andurite esine ala puhas.
  • Ärge kinnitage andurite piirkonda esemeid, teipi ega silte.
  1. * Lisavarustus/tarvik.