Tagaluugi lukustamine / lukust avamine

Pagasiruumi luugi avamine, lukustamine ja lukust avamine on võimalik mitmel erineval moel.

Käsitsi avamine

P3-v60/V60H Baklucka öppningshandtag
Elektrikontaktiga kummiplaat.

Tagaluugil on elektriline lukk.

Avamine:

  1. Vajutage välise pideme all olevast kahest kummist surveplaadist suurem kergelt allapoole - lukk avaneb.
  2. Tõsta välimist käepidet pakiruumi avamiseks.

 Oluline

  • Pakiruumi luku avamiseks tuleb rakendada minimaalset jõudu – vajutage lihtsalt kergelt kummiga kaetud paneelile.
  • Ärge tõstke kummiga kaetud paneelist pakiruumi avamisel – kasutage tõstmiseks käepidet. Liiga suure jõu rakendamine võib kahjustada paneeli all olevaid elektrikontakte.

Kaugjuhtimispuldiga lukust lahti tegemine

p3007 låsning/upplåsning bagagelucka

Tagaluugi alarmi saab desaktiveerida P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlock ja ainuüksi tagaluuki lukustusest vabastada kaugjuhtimispuldi *nupu abil.

Armatuurlaual olev lukustuse indikaator lõpetab vilkumise, mis tähendab, et kõik autouksed ei ole lukus, alarm*, taseme- ja liikumisandurid ning tagaluugi avamisandurid isoleeritakse.

Uksed jäävad lukku ja kaitstuks.

  • Tagaluugi lukk avaneb, kuid tagaluuk jääb suletuks – vajuta kergelt kummist kattega plaadile käepideme all ja tõsta tagaluuk üles.

Kui pakiruumi kaant ei avata kahe minuti jooksul, lukustub see ning alarm aktiveerub uuesti.

Auto lukustamine seestpoolt

P3-13w20-S60/V60/V60H/XC60 Lock/unlock tailgate from inside
Ikon röd cirkel 1Luku avamine, tagaluuk
Tagaluugi lukust avamine:
Vajutage esitule juhtpaneelil olevat nuppu (1).
Tagaluugi lukk avaneb ja luugi saab 2 minuti vältel lahti teha (kui auto on seestpoolt lukustatud).

Kaugjuhtimispuldi abil lukustamine

Vajutage lukustamiseks kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu P3-820 Remote key - Icon Lock, vt Kaugjuhtimispult-võtme funktsioonid.
Armatuurlaual olev lukustuse indikaator hakkab vilkuma, mis näitab, et auto on lukustatud ja alarmsüsteem* on aktiveeritud.
  1. * Lisavarustus/tarvik.