Raadiojaama otsing

Raadio häälestamise saab lülitada automaatseks või manuaalseks.

Raadio automaatse häälestuse korral koostatakse raadiojaamade loend automaatselt sagedussignaalidest, mida raadio hetkel vastu võtab.

Raadiot saab häälestada automaatselt või manuaalselt:
FM allika tavavaates kasutamiseks vajutage OK/MENU ja valige Tune station by.
Lülitage TUNE seadele Station list või Manual tuning ja valige nupuga OK/MENU.

 Märkus

Vastuvõtt oleneb nii vastuvõetava signaali tugevusest kui kvaliteedist. Ülekannet võivad segada mitmed tegurid, näiteks kõrged hooned või asjaolu, et saatja asub väga kaugel. Telesignaali levi võib oleneda ka auto asukohast riigis.

Seotud dokumendid