Mootoriõli - kontrollimine ja lisamine

Õlitaset kontrollitakse elektroonilise õlitaseme anduriga.

4 sil.

P3-1346 Filler cap engine VED4
Täitetoru1.

Teatud juhtudel võib olla tarvis õli hooldusintervallide vahel juurde lisada.

Mootoriõli tasemega seonduvad tegevused pole vajalikud enne näidikuplokil vastava teate kuvamist, vt järgmist joonist.

P3-1346 Oil message and graph in display VEA
Ekraanil olev teade ja graafik. Vasakpoolne ekraan kuvatakse digitaalsel näidikuplokil, parempoolne analoognäidikuplokil.
  1. Ikon röd cirkel 1Teade
  2. Ikon röd cirkel 2Mootori õlitase

Õlitaset kontrollitakse pöördlülitiga varustatud elektroonilise mõõtevarda abil, väljalülitatud mootori korral, vt Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

 Hoiatus

Kui kuvatakse teade Vajalik õlivahetus, siis minge teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust. Õlitase võib olla liiga kõrge.

 Oluline

Kui kuvatakse madala õlitaseme teade, lisage õli ainult määratud koguses, nt 0,5 liitrit.

 Märkus

Süsteem ei suuda õlitaseme muutusi kohe pärast õli lisamist või väljavoolamist tuvastada. Auto peab olema sõitnud ligikaudu 30 km (ligikaudu 20 miili) ja viis minutit tasasel pinnal väljalülitatud mootoriga seisnud, et õlitaseme näit oleks õige.

 Hoiatus

Tuleohu tõttu ärge laske õlil sattuda kuumale väljalaskekollektorile.

Õlitaseme mõõtmine, 4 silindrit.

 Märkus

Kui õlitaseme mõõtmiseks ette nähtud tingimused (mootori seiskamisest möödunud aeg, auto kalle, välistemperatuur jne) ei ole täidetud, kuvatakse teade Puudub. See ei tähenda, et auto süsteemides oleks rike.

5 sil. diiselmootor

P3-S60/V60/XC60 påfyllning elektronisk oljenivågivare
Täitetoru1.

Mootoriõli tasemega seonduvad tegevused pole vajalikud enne näidikuplokil vastava teate kuvamist, vt järgmist joonist.

P4-1220- Y55X-Oil message and graph in display
Ekraanil olev teade ja graafik. Vasakpoolne ekraan kuvatakse digitaalsel näidikuplokil, parempoolne analoognäidikuplokil.
  1. Ikon röd cirkel 1Teade
  2. Ikon röd cirkel 2Mootori õlitase

Õlitaset kontrollitakse pöördlülitiga varustatud elektroonilise mõõtevarda abil, väljalülitatud mootori korral, vt Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

 Hoiatus

Kui kuvatakse teade Vajalik õlivahetus, siis minge teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust. Õlitase võib olla liiga kõrge.

 Oluline

Kui kuvatakse teade Õlitase madal Lisa 0,5 liitrit, lisa üksnes 0,5 liitrit.

 Märkus

Süsteem mõõdab õlitaset üksnes sõidu ajal. Süsteem ei suuda õlitaseme muutusi kohe pärast õli lisamist või väljavoolamist tuvastada. Auto peab olema umbes 30 km sõitnud, enne kui kuvatakse õige õlitase.

 Hoiatus

Ära lisa rohkem õli, kui täitetase on (3) või (4), nagu on näidatud alloleval joonisel. Tase ei tohi olla kunagi üle MAX- või alla MIN-taseme, sest see võib tekitada mootorikahjustusi.

 Hoiatus

Tuleohu tõttu ärge laske õlil sattuda kuumale väljalaskekollektorile.

Õlitaseme mõõtmine, 5 silindrit, diisel

Kui õlitaset tuleb kontrollida, siis tuleb seda teha vastavalt järgnevale järjekorrale.
Funktsiooni käivitamine toimub süüteasendis II; vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.
Keerake vasaku roolikangi pöördlüliti asendisse Õlitase.

Mootori õlitaseme kohta antakse teavet; vt teadet ja graafikat kujutavat järgmist joonist. Vasakpoolne ekraan kuvatakse digitaalsel näidikuplokil, parempoolne analoognäidikuplokil.

Lisateabe saamiseks menüü haldamise kohta vt Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

P4-1220-Y55X-Recommended oil level
Numbrid 1-4 tähistavad täitetaset. Ärge lisage rohkem õli, kui täitetase on (3) või (4). Soovitatav täitetase on 4.
  1. 1 Elektroonilise õlitaseme anduriga mootoril ei ole mõõtevarrast.