CD/DVD

Meediumimängijaga saab esitada eelsalvestatud ja kirjutatud CD-/DVD-plaate.

Meediapleier toetab ja suudab mängida järgmisi plaadi- ja failitüüpe:

  • Eelsalvestatud CD-/DVD-plaadid (CD-/DVD-audio)
  • Tehases valmistatud DVD-videoplaadid (DVD Video).
  • Helifailidega ise valmistatud CD-/DVD-plaadid.

Täpsema teabe saamiseks toetatavate formaatide kohta vt. ühilduvad failiformaadid.

Et plaat oleks esitatav, võib see sisaldada kuni 5000 faili (sh esitusloendid).

 Märkus

Teatud tüüpi muusikatootja poolt koopiakaitsega varustatud või siis ise kopeeritud helifaile ei saa selle pleieriga mängida.

Muusikat saab kopeerida plaadilt1 auto kõvakettale ning seda sealt kuulata.

Teatud funktsioone saab linkida FAV-nupuga. Lingitud funktsiooni aktiveerimiseks tuleb lihtsalt vajutada FAV-nuppu, vt Eelistused.

Taaesituse ja navigatsiooni põhifunktsioonide kohta lugege kuidas süsteemi hallatakse ja menüüs liigutakse. Täpsema kirjelduse leiate allpool.

CD/DVD-heliplaadi mängimine ja juhtfunktsioonid

Plaadimängija tavavaates vajutage plaadil oleva rajastruktuuri avamiseks OK/MENU ja keerake nuppu TUNE. Struktuuris liikumiseks keerake nuppu TUNE.

Heliraja taasesituse käivitamiseks vajutage OK/MENU.

Ise valmistaud CD/DVD-heliplaadi mängimine ja juhtfunktsioonid

Kui mängijasse sisestatakse heli/videofailidega plaat, peab seade laadima plaadi kaustastruktuuri. Olenevalt plaadi kvaliteedist ja infohulgast võib taasesitamise alustamine aega võtta.

Plaadimängija tavavaates vajutage plaadi kaustastruktuuri avamiseks või kategooriate sirvimiseks OK/MENU ja keerake nuppu TUNE. Struktuuris liikumiseks keerake nuppu TUNE, kausta valimiseks vajutage OK/MENU ning struktuuris tagasiliikumiseks vajutage nuppu EXIT.

Faili taasesituse käivitamiseks vajutage OK/MENU.

Faili taasesituse lõpetamisel jätkatakse teise samas kaustas oleva faili taasesitamisega. Kaustavahetus toimub automaatselt, kui kõik valitud kaustas olevad failid on ette mängitud.

CD/DVD-videoplaadi mängimine ja juhtfunktsioonid

DVD-video haldamise kohta vt DVD videoplaatide vaatamine ja menüüd..

Meeiumiotsing

Seadmetest saab otsinguvaliku abil muusikat otsida. Seda otsitakse USB-seadmest, plaadilt ja kõvakettalt. Lugege lisateavet otsingufunktsiooni kohta.

  1. 1 Mõned riigid.