Teeninduse ja remondi broneerimine*1

Hallake teenindus-, remondi- ja broneerimisteavet otse Interneti-ühendusega autost.

Selle teenuse1 abil on mugav otse autost teenindus- ja remondiaega broneerida. Auto teave saadetakse edasimüüjale, kes broneerib teie jaoks aja. Edasimüüja võtab teiega aja määramiseks ühendust. Teatud riikides tuletab süsteem kokkulepitud aega selle lähenemisel meelde, samuti võib navigatsioonisüsteem2 teile aja saabudes esitada suunised töökotta.

Mida peab teadma enne teenuse kasutamist

Volvo ID ja minu profiil

Veenduge, et auto on profiiliga ühendatud.
Veenduge, et kontaktteave on õige.
Valige Volvo edasimüüja, kellega soovite teeninduse ja remondi asjus ühendust võtta.
Valige eelistatud sidekanal (telefon). Broneerimisteave saadetakse alati autosse ja teile e-kirjaga.

Autos broneeringu tegemise eeldus

 • Autost broneerimisteabe saatmine ja autos selle teabe vastuvõtmiseks peab autos olema loodud Interneti-ühendus.
 • Kuna broneerimisteave saadetakse teie privaatse telefonilepingu kaudu, küsitakse teilt, kas soovite teabe saata. Küsimus esitatakse üks kord ja kehtib valitud ühendusele piiratud aja jooksul.
 • Teenuse toimimiseks ja et süsteem autoga ekraani vahendusel sidet peaks, tuleb teated/hüpikteated lubada. Vajutage MY CAR tavavaates nuppu OK/MENU ja valige Service & repairDisplay notifications

Teenuse kasutamine

Kõik menüüd ja sätted saab avada menüü MY CAR tavavaates, kui vajutate nuppu OK/MENU ja seejärel Service & repair.

Kui teenindusaeg on käes ja kui auto vajab remontimist, teavitatakse sellest ja hüpikmenüü kaudu.

P3/P4-CSB_pop-up_Service need
Teenindusteade ekraanil.

Ekraani hüpikmenüü vastusevariantide tähendused.

 • Yes – broneerimistaotlus saadetakse edasimüüjale, kes vastab broneerimispakkumisega. Teenindustuli ja teenindusteade näidikupaneelil kustuvad.
 • No – ekraanil ei kuvata enam hüpikteateid. Teade jääb näidikupaneelile. Kui see on valitud, saate autos broneeringu käsitsi sooritada, vt teavet allpool.
 • Postpone - hüpikmenüü kuvatakse järgmine kord, kui auto käivitatakse.

Teeninduse või remondi käsitsi broneerimine1

Vajutage keskkonsooli nuppu MY CAR ja valige Service & repairDealer informationRequest service or repair.
Sõiduki andmed saadetakse automaatselt edasimüüjale.
Edasimüüja saadab autosse broneeringu pakkumise.
Võtke broneeringu pakkumine vastu või taotlege uut.

Kui broneering on vastu võetud, salvestatakse teave autosse, vt valikut Minu broneeringud. Auto tuletab broneeringuaega ekraanil automaatselt meelde ja suunab teid töökotta.

Minu broneeringud1

Broneerimisteabe kuvamiseks auto ekraanil. Võtke broneeringu pakkumine vastu või taotlege uut.

Valige Service & repairMy bookings.

Edasimüüjale helistamine1

Edasimüüjale saate helistada, kui telefon on autoga Bluetooth®-i kaudu ühendatud.

Valige Service & repairDealer informationCall dealer.

Navigeerimissüsteemi kasutamine1, 2

Sisestage töökoda navigeerimissüsteemis sihtkohaks või vahepunktiks.

Valige Service & repairDealer informationSet single destination.
Valige Service & repairDealer informationAdd as waypoint.

Sõiduki andmete saatmine1

Sõiduki andmed saadetakse Volvo kesksesse andmebaasi (mitte teie edasimüüjale), kust Volvo edasimüüjad saavad sõiduki identifitseerimisnumbri (VIN3) alusel sõiduki teabe laadida. Number on trükitud auto teenindus- ja garantiibrošüüri, samuti leiate selle esiklaasi sisekülje alumisest vasakust nurgast.

Valige Service & repairSend car data.

Broneerimisteave ja sõiduki andmed

Kui otsustate autost teenindusaja broneerida, saadetakse broneerimisteave ja sõiduki andmed. Sõiduki andmed sisaldavad järgnevat teavet.

 • Teeninduse vajadus
 • Funktsiooni olek
 • Vedelike tasemed
 • Mõõdiku näit
 • Sõiduki identifitseerimisnumber (VIN3)
 • Auto tarkvaraversioon.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Kehtib teatud mudelitel.
 3. 2 Rakendub süsteemile Sensus Navigation.
 4. 3 Sõiduki identifitseerimisnumber