Klaasid ja küljepeeglid - soojendus

Klaasisoojendus on vajalik tuuleklaasi, tagaklaasi ja küljepeeglite kiireks lahtisulatamiseks.

Elektrisoojendusega tuuleklaas*, tagaklaas ja külgpeeglid

P3-1320 Button windows and outer mirrors defroster
  1. Ikon röd cirkel 1Elektrisoojendus, tuuleklaas
  2. Ikon röd cirkel 2Elektrisoojendus, tagaklaas ja külgpeeglid

Seda funktsiooni kasutatakse jää ja udu eemaldamiseks tuuleklaasilt, tagaklaasilt ja külgpeeglitelt.

Üks vastava nupu vajutus käivitab soojenduse. Nupul olev tuli näitab, et funktsioon on aktiveeritud. Lülitage soojendus kohe välja, kui jää/udu on kadunud, et vältida aku liigset koormamist. Teatud aja möödudes lülitub funktsioon automaatselt välja.

Vt ka Tuuleklaasi udu eemaldamine ja sulatamine.

Külgpeeglite ja tagaklaasi soojenduse saab seadistada automaatselt sisse lülituma auto käivitamisel välistemperatuuril alla +7 °C. Automaatse soojenduse saab valida menüüsüsteemis MY CAR, vt MY CAR.

Kui välistemperatuur on alla +5 °C ja menüüsüsteemis MY CAR on valitud automaatne jääsulatus, siis mootori kaugkäivituse (ERS)* kasutamisel eemaldatakse soojendusega tuuleklaasilt automaatselt udu või jää.

  1. * Lisavarustus/tarvik.