Rakendus Volvo On Call*

Teenuse Volvo On Call kasutajana on auto omanikul juurdepääs rakendusele, mis võimaldab tal mobiiliseadme kaudu hoida ühendust oma pargitud autoga.

Kõik funktsioonid pole kõigil automudelitel kasutatavad.

Rakendust uuendatakse pidevalt, mis tähendab, et see teave ei peegelda kõige uuemaid funktsioone. Lisateavet teenuse Volvo On Call kohta leiate veebiaadressilt support.volvocars.com.

Rakendus on saadavail iOS-is, Androidis ja Windows Mobile’is. Selle saab alla laadida Apple’i AppStore’ist, Windows Phone’i poest või Google Play poest.

Rakenduse ja Volvo sidusteenuste kasutamiseks vajate personaalset Volvo ID-d.

Lugege lisateavet Volvo ID ja selle eeliste kohta ning saage teade, kuidas seda luua .

Auto otsimine

Auto asukoht kuvatakse kaardil, samuti on olemas valik suuniste saamiseks auto juurde minemiseks. Kuvatakse ka digitaalne kompass, mis suunab juhti õiges suunas. Auto otsimise lihtsustamiseks saab aktiveerida helisignaali ja suunatuled.

Sihtkoha saatmine autosse

Rakenduses saab funktsiooniga "Send to Car" saata sihtkoha (nt hotell, pood, kino, restoran ja tankla) andmed autosse. Sihtkoha asukohaandmed on siis auto navigatsioonisüsteemis saadaval1. Kui auto navigatsioonisüsteem ei ole tehases paigaldatud, peab Volvo edasimüüja auto seadistust uuendama, et Volvo On Call-rakendus teaks, et võib saata sihtkoha autosse. Funktsiooni Send to Car juhised leiate aadressilt support.volvocars.com.

Auto armatuurlaud

Funktsioon pakub juhile laia valikut teavet: kütusetase, kütusega läbitav vahemaa, keskmine kütusekulu, keskmine liikumiskiirus ja odomeetri ning sõidumõõdiku lugemid.

Auto kontrollimine

Rakendus sooritab auto „tervisekontrolli” ja kuvab teabe tulede, piduri-, klaasipesuvedeliku ja õli taseme kohta.

Sõidulogi

Saate laadida alla ja salvestada viimase 40 päeva iga sõidu üksikasjaliku teabe. Samuti saate kõik või valitud sõidud rakendusest arvutustabeli kujul eksportida ja saata need e-posti aadressile. Sobib näiteks ametisõitude tegemisel.

Sõidulogi saab ka välja lülitada. Sellisel juhul ei saada auto pärast igat sõitu logiteavet.

Sõiduki teave

Peamised andmed, nagu auto mudel, registreerimisnumber ja VIN-kood on hõlpsalt kättesaadavad.

Vargusteavitus (TN)

Kui auto signalisatsioon aktiveerub, teavitatakse juhti sellest tema seadme kaudu.

Uste kauglukustamine

Kuvatakse kõigi uste ja akende olek. Juht saab auto lukustada ja lukust avada. Turvaeesmärkidel tuleb auto kaugavamiseks alati rakenduses sisestada parool. Teie isiklikku Volvo ID-d kasutatakse paroolina.

Kaugkütte käivitamine

Kui auto on varustatud seisukütteseadmega, saab selle käivitada viivitamatult või seadistada käivituma kahel erineval ajal.

Mootori kaugkäivitus2

Kliimaseade lülitub sisse automaatsätetega. Kaugkäivitusega käivitatakse mootor maksimaalselt 15 minutiks, seejärel mootor seiskub. Pärast kaht kaugkäivitust tuleb mootor enne kaugkäivituse järjekordset võimaldamist käivitada tavapärasel moel.

Mootori kaugkäivitus on saadaval vaid automaatkäigukastiga autodel, millele on paigaldatud kapotilüliti3.

 Hoiatus

Sõiduki käivitamisel kaugjuhtimispuldiga peavad olema täidetud järgmised nõuded.

  • Auto peab olema järelevalve all.
  • Autos ega selle läheduses ei tohi olla inimesi ega loomi.
  • Auto ei tohi olla pargitud kinnisesse, ventilatsioonita ruumi - heitgaasid võivad inimesi ja loomi tõsiselt kahjustada.

 Märkus

Tühikäiku kasutades järgige kohalikke/riigisiseseid eeskirju ja õigusnorme. Kui mootor töötab, järgige müratasemele rakenduvaid kohalikke/riiklikke seaduseid ja regulatsioone.

Aku ja laetuse olek4

Vaadake hübriidaku laetuse taset ja seda, kas akut laetakse.

Teatud kellaaegadel laadimine4

Laadimine ei pea algama kohe laadimisjuhtme ühendamisel. Laadimisaja saab määrata rakendusega.

Laadimiskaabli ühendamise meeldetuletus4

Saate rakenduses määrata laadimiskaabli ühendamise meeldetuletuse, kui see unustatakse pärast auto parkimist.

Eelsoojendus4

Auto eelsoojendus loob enne väljasõitu ajamisüsteemidele ja salongis sellised tingimused, mis vähendavad sõidu ajal süsteemide kulumist ja energiavajadust. Rakendust kasutatakse nagu kaugkütte käivitamistki.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Rakendub süsteemile Sensus Navigation.
  3. 2 Teatud automudelid ja riigid.
  4. 3 Saadaval mudelil XC60, alarmiga autodel, enamikel neljasilindrilistel mootoritel või kui valitud on ERS.
  5. 4 Kehtib ainult mudelitele V60 Twin Engine ja S60L Twin Engine.