Audio ja meedia - helisüsteemi täpsemad seadistused*

Reguleerige raadio ja meedia heliseadistused soovikohastseks.

Kõigi täpsemate heliseadete vaatamiseks vajutage nuppu SOUND, et avada heliseadete menüü. Keerake nuppu TUNE, et valida Premium sound*, ja vajutage nuppu OK/MENU.

Helipilt

Helikogemust saab auto eri osade jaoks optimeerida. Heliprofiili saab seada valikute Driver seat, Rear seats või Whole car jaoks.

Keerake nuppu TUNE, et valida Sound stage, ja vajutage nuppu OK/MENU.
Valige heliprofiil nupuga TUNE ja kinnitage valik nupuga OK/MENU.

Surround

Ringhelisüsteemi seadeteks saab määrata On/Off (sisse/välja). Kui valite ON (sisse), valib süsteem automaatselt heli optimaalse taasesitamise seade. Tavaliselt kuvatakse siis ekraanil DPL II ja P3-1020-S60/V60 Ikon DPLII. Kui salvestis on tehtud Dolby Digital tehnoloogia abil, toimub taasesitus selle seadega ning ekraanil kuvatakse P3-1020-S60/V60 Ikon Dolby digital. Kui valid OFF (Väljas), siis on kasutatav 3-kanaliline heli.

Keerake nuppu TUNE, et valida Surround, ja vajutage nuppu OK/MENU.
Ringheli lülitamiseks On-/Off-režiimi (sisse/välja) vajutage nuppu OK/MENU

Ringheli taseme saab määrata eraldi, kui valitud on On (sisse).

Tasemeseade valimiseks keerake nuppu TUNE ja valiku kinnitamiseks vajutage nuppu OK/MENU.
Valige ringhelitase nupuga TUNE ja kinnitage see nupuga OK/MENU.

Bassikõlar

Bassikõlari helitaseme saab määrata eraldi.

Keerake nuppu TUNE, et valida Subwoofer, ja vajutage nuppu OK/MENU.
Valige helitase nupuga TUNE ja kinnitage valik nupuga OK/MENU.

Keskkõlar

Keskkõlari helitaseme saab määrata eraldi. Kui ringheli on sisse lülitatud, siis on DPL II centre level määratud, muul juhul on 3 channel centre level määratud.

Keerake nuppu TUNE, et valida Centre, ja vajutage nuppu OK/MENU.
Valige helitase nupuga TUNE ja kinnitage valik nupuga OK/MENU.
  1. * Lisavarustus/tarvik.