Välise heliseadme hääletugevuse muutmine.

Seadista välise heliallika helitugevus. Kui välise heliallika helitugevus on liiga suur või väike, võib helikvaliteet halveneda.

Välise heliallika (nt MP3-mängija või iPod®-i) ühendamisel AUX-sisendisse1 ühendatud heliallika helitugevus võib helisüsteemi (nt raadio) sisemisest helitugevusest erineda. Selle vältimiseks reguleerige sisendi sisendheli tugevust: AUX tavavaates vajutage OK/MENU, valige AUX input, seejärel valige helitugevussäte Standard või Boost.

 Märkus

Kui välise heliallika helitugevus on liiga suur või väike, võib helikvaliteet halveneda. Helikvaliteeti võib halvendada ka juhul, kui auto meelelahutussüsteem on AUX-režiimil pleieri laadimise ajal. Sel juhul vältige pleieri laadimist 12 V pistikupesa kaudu.
  1. 1 AUX on saadaval ainult teatud mudelitel.