Integreeritud lasteiste* - istmekõrgenduse langetamine

Kui integreeritud lasteistet ei kasutata, tuleb istmekõrgendus tagaistmesse langetada. Istmekõrgenduse saab langetada ülemisest või alumisest astmest täielikult langetatud asendisse tagaistmes. Sellegipoolest ei saa reguleerida istmekõrgendust ülemisest astmest alumisse astmesse.
P3-1246-XC60 V60 V60H Integrated child seat, closing, ill 1
Ikon grå fyrkant 1

Istmekõrgenduse vabastamiseks tõmba käepidet ettepoole.

P3-1246-XC60 V60 V60H Integrated child seat, closing ill 2
Ikon grå fyrkant 2

Istmekõrgenduse lukustamiseks vajuta seda keskelt käega alla.

 Oluline

Enne turvatooli alumisse asendisse viimist veenduge, et selle istmepadja all pole lahtiseid esemeid (nt mänguasju).

 Märkus

Enne tagumise seljatoe langetamist tuleb esmalt langetada turvatooli istmepadi.

 Hoiatus

Kui integreeritud turvatooli juhiseid ei järgita, võib laps avarii korral tõsiseid vigastusi saada.

 Hoiatus

Volvo soovitab lasta integreeritud turvatooli remontida või asendada üksnes volitatud Volvo teenindusel. Ärge muutke ega täiendage turvatooli. Kui integreeritud turvatool sai viga (nt avariis), tuleb istmepadi, turvavöö ja seljatugi või kogu iste välja vahetada. Isegi kui turvatool näib olevat terve, ei pruugi see tagada piisavat kaitset. See kehtib ka siis, kui istmepadi oli avarii vms ajal alumises asendis. Istmepadi tuleb välja vahetada ka siis, kui see on liigselt kulunud.
  1. * Lisavarustus/tarvik.