Kiirusepiiraja - piirkiiruse ületamise hoiatus

(Speed Limiter) sarnaneb tagurpidi töötava kiirusehoidikuga – juht reguleerib auto sõidukiirust gaasipedaaliga, kuid tal pole võimalik eelnevalt seatud kiirusepiiraja piirkiirust juhuslikult ületada.

Tee järsu languse korral ei tarvitse mootori pidurdusvõime piisav olla ja auto võib ületada valitud maksimumkiirust. Sellest annab juhile märku helisignaal.

Signaal ei lõpe enne, kui juht on kiirust vähendanud valitud maksimumkiirusest väiksemale kiirusele.

 Märkus

Alarm aktiveerub 5 sekundi pärast vaid sel juhul, kui kiirust on ületatud vähemalt 3 km/h (ligikaudu 2 mph)võrra, tingimusel, et viimase poole minuti jooksul ei ole nuppu Ikon farthållare 3 ega Ikon farthållare 5 vajutatud.