Käigukangilukustus

Käigukangilukustust on kahte tüüpi - mehaaniline ja automaatne.

Mehaaniline käigukangilukustus

p3007 mekanisk växelväljarspärr
M: manuaalne käiguvahetus1 (+/-) või sportrežiim.

Käigukangi saab asendite N ja D vahel vabalt liigutada. Teised asendid lukustatakse ning neid saab vabastada käigukangil oleva lukustusnupu abil.

Käigukangi nupu allavajutamisel saab käigukangi liigutada asendite P, R, N ja D.

Automaatne käigukangilukustus

Automaatkäigukastil on spetsiaalsed ohutussüsteemid:

Parkimisasend (P)

Auto seisab ja mootor töötab:

  • Hoia jalga käigukangi teise asendisse viimisel piduripedaalil.

Elektriline käigulukustus – Shiftlock Seisuasend (P)

Käigukangi viimiseks asendist P mõnda muusse asendisse tuleb vajutada piduripedaali ning süüde peab olema asendis II.

Shiftlock – Neutraalasend (N)

Juhul kui käigukang on asendis N ja auto on seisnud paigal vähemalt kolm sekundit (olenemata sellest, kas mootor on käivitatud), lukustub käigukang asendisse.

Käigukangi viimiseks asendist N mõnda muusse asendisse tuleb vajutada piduripedaali ning süüde peab olema asendis II.

Deaktiveerida automaatne käigukangilukustus

P3-sv60/V60H Auto Gearshift Man Unlock

Kui autoga ei saa sõita näiteks tühja aku tõttu, tuleb käigukang viia asendist P sellisesse asendisse, et autot saaks liigutada.

Ikon röd pil 1

Tõstke kummimatt keskkonsooli taga asuvas panipaigas üles ja leidke selle põhjalt ava2puldivõtme jaoks.

Ikon röd pil 2

Leidke võtmekeelega avast vedruga nupp; vajutage nupp võtmekeelega alla ja hoidke all.

Ikon röd pil 3

Viige käigukang asendist P välja ja tõmmake võtmekeel välja.

Seadke kummimatt kohale tagasi.
  1. 1 Joonis on näitlik.
  2. 2 Seal võib olla 2 ava - üks võtmekeelele ja teine kummimati kinnitamiseks.