Välistemperatuurimõõdik

Välistemperatuurimõõdiku kuva ilmub näidikuplokil.
P3/P4-1320-all-analog and digital ambient temp sensor
  1. Ikon röd cirkel 1Välistemperatuurimõõdiku kuva, digitaalnäidikuplokk
  2. Ikon röd cirkel 2Välistemperatuurimõõdiku kuva, analoognäidikuplokk

Kui temperatuur on +2 °C kuni -5 °C, süttib ekraanil lumehelbetähis. Jäähoiatus. Kui auto on seisnud, võib näit olla tegelikust kõrgem.

Seotud dokumendid