Kiirusepiiraja - kiiruse muutmine

(Speed Limiter) sarnaneb tagurpidi töötava kiirusehoidikuga – juht reguleerib auto sõidukiirust gaasipedaaliga, kuid tal pole võimalik eelvalitud kiirusepiiraja piirkiirust juhuslikult ületada.
P3-1246-312h-Fartbegränsare Rattknappar
Roolil olev klahvistik ja näidikuplokk.
  1. Ikon röd cirkel 1Kiirusepiiraja – sisse/välja.
  2. Ikon röd cirkel 2Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
  3. Ikon röd cirkel 3 Ooterežiim.
  4. Ikon röd cirkel 4Aktiveerige ja reguleerige maksimaalset kiirust.
  5. Ikon röd cirkel 5Valitud kiirus.
  6. Ikon röd cirkel 6Kiirusepiiraja aktiivne.

Salvestatud kiiruse muutmine

Salvestatud tippkiirust saab muuta roolil olevate nuppude Ikon farthållare 2 või Ikon farthållare 3 lühikese või pika vajutusega.

Seadistamiseks +/– 5 km/h (+/– 5 mph)sammuga:
  • lühike vajutus – iga vajutus muudab kiirust +/- 5 km/h (+/– 5 mph) sammuga.
Seadistamiseks +/– 1 km/h (+/– 1 mph) sammuga:
  • Hoidke nuppu all ja vabastage see soovikohase tippkiiruse juures.

Viimane nupuvajutus talletatakse mällu.

Seotud dokumendid